„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.4 (53)

2005-iųjų balandžio 8 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Narkotikų žalos mažinimo programos yra žalingos

Kovo 23 dieną vyko Teisės ir teisėtvarkos komiteto narių Vilijos Aleknaitės-Abramikienės ir Vidmanto Žiemelio spaudos konferencija „Ar viskas priimtina 2005-2012 metų Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijoje?“ Pateikiame straipsnį, parengtą pagal spaudos konferencijos medžiagą.

 

Metadonas – ne vaistas, o nuodas

Vilija Aleknaitė Abramikienė

Vilija Aleknaitė Abramikienė

Du Seimo komitetai – Teisės ir teisėtvarkos bei Europos reikalų – svarstė svarbų dokumentą „Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategija 2005-2012 m.“, kurį lydi „Veiksmų planas 2005-2008 m“. Lietuva turi pateikti siūlymus šiems dokumentams. Abiem komitetams kai kurių valstybės pareigūnų pozicija dėl šių dokumentų sukėlė abejonių, todėl svarstyme padaryta pertrauka, norint gauti papildomos informacijos. Šiandien savo nuomonę turi pateikti Seimo Narkomanijos prevencijos komisija.

Lietuvoje galioja LR Seimo rezoliucija „Dėl narkotikų kontrolės politikos“, dokumentas buvo skirtas apibrėžti Lietuvos ilgalaikę politiką šioje srityje. Jame griežtai pasisakoma prieš mėginimus legalizuoti narkotikus, prieš politiką, kuri skatina narkomanijos plitimą, ir pritariama 2003 metų Vienos deklaracijos principinėms nuostatoms. Nagrinėjant EK pasiūlytą Veiksmų planą, daugiausia abejonių abiejų komitetų Seimo nariams sukėlė siūlymas toliau plėtoti vadinamąsias žalos mažinimo programas. Žalos mažinimas yra suprantamas kaip nemokamas metadono ir švirkštų dalijimas narkomanams. Ši metodika pirmiausia pradėta taikyti JAV dar XX a. septintajame dešimtmetyje, todėl kaip tik ši valstybė turi didžiulę neigiamą patirtį taikant šią metodiką. Būtent šioje šalyje buvo įsitikinta žalos mažinimo programų žalingumu. Apie tai byloja daugybė tyrimų. Jie rodo, kad metadonas – ne vaistas, tai toks pat nuodas, nuo jo taip pat mirštama, ir jis ne mažina, o didina priklausomybę.

Nusikalstamumo prevencijos centras ir Švietimo ministerija, atsiuntę raštus, reaguodami į pateiktą veiksmų planą, taip pat labai abejoja metadono programų tikslingumu ir reikalauja išbraukti jas iš dokumento.

Pacituosiu Andriejaus Piliaveco, Nusikalstamumo prevencijos centro direktoriaus, raštą. Jis rašo: „Baltieji rūmai, o konkrečiai, Nacionalinės narkotikų kontrolės politikos tarnyba ir jos direktorius J. Volteras, dar pernai išdėstė oficialią JAV poziciją atsisakyti žalos mažinimo programų tiek šalies viduje, tiek tarptautiniu mastu ir siekti, kad šios programos būtų netoleruojamos Jungtinių Tautų Organizacijos lygmeniu. Šiai nuostatai pritarė kiti didieji JT finansuotojai – Didžioji Britanija, Australija, Šveicarija, Belgija. Iš tų kitų reikėtų paminėti Švediją, kuri yra susirūpinusi, kad Lietuvoje yra dalijamas metadonas.

Be jokios abejonės, JAV išryškėjo arši kova tarp žalos mažinimo programų priešininkų ir šalininkų. Galima suprasti, kokią paniką šalininkams sukėlė pagrindinio JT finansuotojo atsisakymas aukščiausiu lygiu toliau remti šias programas. Todėl mums ypač keista, kad, svarstant minėtus Europos Komisijos dokumentus, Vidaus reikalų ministerijoje, drįstu sakyti, eiliniai klerkai visiškai ignoravo oficialų Švietimo ministerijos raštą ir kitus. perspėjimus. Paminėsiu, kokiais argumentais buvo grindžiama.

Atsižvelgiant į tai, kad ES Narkotikų veiksmų plane jau numatytos konkrečios priemonės, – reikia suprasti, numatytos lėšos, – nutarta nepritarti Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymams. Tačiau Švietimo ir mokslo ministerija ne tik labiausiai atsakinga už mūsų jaunimą, bet ir yra ministerija, besiremianti jau Lietuvos patirtimi ir tyrimais ir turinti ne tik teisę, bet ir prievolę perspėti visuomenę dėl žalos, kurią daro minėtos programos.

Mes tikimės, jog Narkomanijos prevencijos Seime komisija principingai išreikš Seimo nuostatas. Malonu pažymėti, kad, nepaisant tam tikrų politinių įtampų Seime, Europos reikalų komitete mes buvome absoliučiai vieningi, nepriklausomai, kokiai partijai atstovavome. Visi pritarėme, jog žalos mažinimo programas Lietuva privalo siūlyti išbraukti. Juo labiau kad pati Europos Komisija pažymi, kad, laikantis subsidiarumo principo, neketinama primesti valstybėms narėms jokių joms nepriimtinų strategijų šioje srityje. Jeigu mes taikysime šią metodiką, tai tik savo pačių pasirinkimu, o ne todėl, kad mums kažkas per jėgą bandytų primesti.

Keista, kad iš 9 mln. Lt, kurie skirti Nacionalinei narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai, net 8 mln. skirti penkiems Priklausomybės ligų centrams išlaikyti. O juk šitie centrai daugiau nieko ir neveikia, tik dalija švirkštus ir metadoną narkomanams. Ar tai reiškia, jog Lietuva yra tokia turtinga, kad nemokamai didintų žmonių priklausomybę nuo jų žalingų įpročių?

Negaliu nutylėti ir dar vieno svarbaus fakto. Amerikiečių ir ES specialistų liudijimu, labai didelę įtaką daro ir didelius pinigus šių programų plėtojimui, taip pat eutanazijos propagandai skiria žymus filantropas Džordžas Sorošas ir jo finansuojami centrai. Šiandien galiu tik klausti: ar Atviros Lietuvos fondas (ALF) supranta, ką jis veikia Lietuvoje ir ar jis veikia tautos labui, ar prieš tautą? O kad mano susirūpinimas turi pagrindo, pademonstruosiu pavyzdžiu. Yra išleista knygelė mokytojams, pavadinta „Alkoholis ir kiti narkotikai“ (yra tendencija alkoholį prilyginti narkotikui). Štai pamokos planas ALF leidinyje: „Padalykite klasę į tris dalis ir kiekviena grupė tegul aptaria vieną iš tokių temų: be receptų parduodami vaistai, sukeliantys mieguistumą; be receptų parduodami vaistai, prie kurių galima priprasti; be recepto parduodami vaistai, kurie stimuliuoja“. Ar tikimasi, kad vaiko smalsumo nesužadins toks pamokos planas? Dar daugiau – užduotis mokiniams: jie turi surašyti be recepto parduodamų trankviliantų ir stimuliuojančių vaistų pavadinimus ir netgi parašyti, kokioje artimiausioje vaistinėje tie vaistai parduodami.

Jeigu tai yra kova su narkomanija, tai kas yra narkomanijos propaganda? Todėl aš manau, kad tikslinga kreiptis į teisėsaugos institucijas, kurios profesionaliau pasidomės, ką reiškia šie leidiniai. Parašyta: tai tik dalis sveikatingumo dėstymo programos, kuri Sorošo fondo užsakymu parengta Rytų ir Centrinės Europos vidurinėms mokykloms.

 

Nuo narkotikų narkotikais neišgydysi

Vidmantas Žiemelis

Vidmantas Žiemelis

LR Seimo Narkomanijos prevencijos komisijos posėdyje, įvykusiame 2005 m. kovo 18 d., aptarėme Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų plano 2005-2008 metų projektą.

Narkotikų kontrolės departamento prie LRV direktorė A. Astrauskienė pristatė įvairių Lietuvos Respublikos institucijų pasiūlymus dėl kai kurių priemonių, numatytų šiame plane, atsisakymo kaip kenksmingų ir pavojingų visuomenei, taip pat pareiškė savo nuomonę, ar priimtini pateikti pasiūlymai.

Mano nerimą sukėlė departamento vadovės pozicija, nepritarianti Švietimo ir mokslo ministerijos nuomonei, jog „žalos mažinimo programos, tokios kaip pakaitinis gydymas metadonu, subuteksu ar kitais narkotikais, švirkštų keitimas vartojantiems narkomanams – veiksniai, didinantys narkotikų paklausą bei įteisinantys pasiūlą, todėl negali būti laikomi narkotikų paklausos mažinimo priemone“.

Be to, negalima pritarti ir paminėto plano 15-ame punkte numatomų žalos mažinimo programų paslaugų prieinamumui asmenims, priklausomiems nuo narkotikų, apimant pakaitinį ir palaikomąjį gydymą, adatų keitimo programas, kitas paslaugas, siekiant sumažinti riziką. Vargu ar suklystume, jeigu žalos mažinimo programas pavadintume skatinančiomis vartoti narkotikus. Šias programas, kaip neefektyvias, jau atsisakė remti JAV vyriausybė, turinti didelę praktiką šioje srityje.

Metadonas ir kitos panašios narkotinės medžiagos gali būti teisėtas vaistas, kuriuo galima išgelbėti gyvybę. Jeigu šį medikamentą galima įsigyti ir vartoti teisėtai, tai jis yra visiškai saugus.

Lietuvos AIDS centro Narkomanų psichologinės socialinės reabilitacijos bendruomenės vadovas Linas Gasiliauskas mano, kad pakaitinės terapijos metadonu programa turi būti vykdoma. Bet pirmiausia reikia labai aiškiai suformuluoti, koks kontingentas turi galimybę ir teisę patekti į metadono programas: konkretus amžiaus cenzas, prieš tai bandymas gydytis vienokiose ar kitokiose programose be psichotropinių medžiagų. Metadono programos turi būti labai efektyviai kontroliuojamos, kad nepasitaikytų tokių atvejų, kai metadonu prekiaujama, jis nelegaliai, neribojant dozių, pardavinėjamas programos dalyviams. Turėtų būti labai konkrečiai apibrėžti metadono programos tikslai ir uždaviniai ir kontroliuojama, ar, vykdant programą, pasiekiami užsibrėžti tikslai. Labai svarbu įvertinti programos efektyvumą.

Gydymas metadonu taikomas tik tiems, kurie laikomi beviltiškais. Beviltiškais kada nors gyventi sveikai, be narkotikų. Metadonas – tai sintetinis heroino pakaitalas, opijus – skausmą malšinantis preparatas, kuris negydo ligos, o geriausiu atveju – tik mažina simptomus.

Lietuvoje metadono programa veikia beveik 10 metų. Dėl anksti suvokto pavojaus, kad metadonas gali patekti į juodąją rinką, bei kitų priežasčių metadoną imta griežtai kontroliuoti. Gydymas metadonu dažniausiai suteikia šiokią tokią paramą, tačiau retai ištaiso padėtį, nes dalyvaujantys metadono programose yra įsisenėję ir sunkiai pagydomi narkomanai.

Pagrindinis neigiamas veiksnys – pripratimas prie metadono. Šio pakaitalo vartojimas turėtų būti ribojamas laiko atžvilgiu. Iš dvidešimties asmenų, kurie Kauno priklausomybės ligų centre 1996 metais pradėjo lankyti metadono programą, aštuoni asmenys jau šešeri metai yra blaivūs, nevartoja narkotinių medžiagų, surado darbą, gyvena visavertį savarankišką gyvenimą. Jiems metadono programa padėjo.

Lietuvos AIDS centro direktoriaus dr. Sauliaus Čaplinsko nuomone, reikia pasiekti, kad narkomanai kuo mažiau „badytųsi“ ar pereitų prie neintraveninių narkotikų, o tie, kurie „badosi“, neužsikrėstų ŽIV. Todėl buvo pasiūlytos kelios žalos mažinimo programos – metadono, adatų keitimo ir pan. Bet pamažu šių programų tikslas pasikeitė – metadono programa imta vadinti pakaitine terapija – vadinasi, tai tapo gydymu, o nebe prevencija. Todėl kai kas ima galvoti, kad metadono programos taikomos nebe ŽIV prevencijai, o tam, kad narkomanas kuo ilgiau būtų išlaikytas narkotikų verslo rinkoje – nemirtų nuo perdozavimo ar AIDS. Jeigu šnekame tik apie vieną gydymo metodą, užmiršdami, kad yra kiti, jis tampa tarsi religija. Tarp gydymo metodų turi būti pusiausvyra.

Vilniaus priklausomybės ligų centro direktorius Emilis Subata IV Europos AIDS konferencijoje, vykusioje 2002 metais, pateikė tokius duomenis: iš 59 intraveninius narkotikus vartojusių asmenų, kurie nuo 1995 metų dalyvavo Lietuvoje vykdytoje narkomanų gydymo metadonu programoje, septyni mirė, o narkotikų priklausomybės atsikratė tik šeši.

Šios programos dalyviai buvo ne mažiau kaip trejus metus narkotikus intraveniniu būdu vartoję narkomanai. E. Subatos duomenimis, 18 programos dalyvių narkotikus pradėjo vartoti būdami 11-15 metų, 14 pacientų sirgo psichikos ligomis, vienas buvo užsikrėtęs ŽIV.

Po šešerių programos vykdymo metų besigydančiųjų metadonu liko 36. Devyni iš jų, gydytojo tvirtinimu, buvo išsigydę nuo intraveninių narkotikų priklausomybės, bet kai kurie ilgainiui vėl ėmė juos vartoti, po trejų metų iš naujo pradėjo gydymąsi metadonu. „Likę 23 iš 59 dalyvių iš programos pasitraukė: vieni vėl pradėjo vartoti intraveninius narkotikus, kiti buvo pašalinti iš programos, nes nesilaikė taisyklių“, - konferencijoje sakė medikas. Septyni programos dalyviai mirė dėl perdozavimo, plaučių uždegimo ir kitų priežasčių.

Galima pritarti nuomonei, kad narkotikai neįveikiami narkotikais. Narkotikų pakaitalai nėra tinkama terapija, jie yra tik atsisakymo spręsti problemą užmaskavimas. Terapinėse bendruomenėse griežtai atsisakoma bet kokių narkotikų ir bet kokių pakaitalų.

Mūsų visuomenė stengiasi spręsti didesnius moralinius ir dvasinius sunkumus gausiomis terapijos ir chemoterapijos priemonėmis. Tokia faktinė padėtis bei dvasinė būsena sukuria palankias sąlygas narkomanijai.

Vadinamasis pakaitalas taip pat yra narkotikas net ir tada, kai vartojamas terapijos sumetimais. Šiuo atžvilgiu galima tikrai pritarti laikinam tam tikrų medžiagų vartojimui, siekiant organizmą atpratinti nuo kitos medžiagos, kuriai jis jaučia poreikį; ši logika pateisinama ir blaivesniu psichologiniu požiūriu, tačiau tokio gydymo metodo negalima plačiai taikyti, nes ir lengvų narkomanijos formų atvejais jis nepadės galutinai atsikratyti ligos, o tik virs medicinos ir visuomenės pripažintu toksinių medžiagų vartojimo būdu.

Pagrindinė priežastis, stumianti jaunimą ir suaugusius į pražūtingą narkotikų patirtį, yra aiškių ir įtikinamų motyvų neturėjimas. Kai nėra orientyrų, trūksta vertybių, įsitikinimas, jog niekas neturi prasmės ir kad neverta gyventi, būties tragizmo ir nevilties jausmas gali sugundyti absurdo visatoje besiblaškančius žmones griebtis nepaprastos ir desperatiškos gudrybės – narkotikų pagalba ieškoti „prarasto rojaus“. Gelbėjant narkomanus, reikia juos skatinti rasti savo žmogiškąjį orumą arba jį atgauti, padėti jiems atgaivinti bei ugdyti savo asmeninius išteklius, kuriuos buvo nuslopinę narkotikai. O tai įmanoma pasiekti grąžinant pasitikėjimą savo valia, atstatant dvasines bei moralines vertybes, orientuojant į tikrus ir kilnius idealus.

Todėl siūlau griežtai laikytis LR Seimo pozicijos, pareikštos 2003 m. kovo 18 d. rezoliucijoje „Dėl narkotikų kontrolės politikos“ ir nepritarti Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų plano 2005-2008 metų projekto 13 ir 15 punktams.

Linos Žilytės (ELTA) nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija