„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.6 (55)

2005-iųjų birželio 10 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Skurdas ir motinystė

Aušra Bačėnienė,

Kauno arkivyskupijos šeimos centras

Jolita PUKELIENĖ,

medikė, septynių vaikų mama
Krikščioniškų gausių šeimų bendrijos
„Ateitis“ pirmininkė

Sigito KONDRATO nuotrauka

Gegužės 8 dieną vyko Kauno regiono moterų visuomeninių organizacijų konferencija „Moterų pažanga Kauno apskrityje“. Ji buvo organizuota rengiantis rugpjūčio 19 dieną Vilniuje įvyksiančiam IV Lietuvos moterų suvažiavimui. Konferencijoje perskaityta per 10 pranešimų, nagrinėjančių moterų problemas, aktualias visuomenei („Moterų dalyvavimas sprendimų priėmime“, „Moterys ir aplinkos apsauga“, „Moterys ir ekonomika“, „Smurto prieš moteris tendencijos Kauno apskrityje“, „Moterų vaizdavimas masinėse informacijos priemonėse“ ir kt.), patvirtintas delegačių į IV Lietuvos moterų suvažiavimą sąrašas.

Moterų emancipaciją, iš dalies feministines idėjas propaguojantiems pasisakymams kontrastavo pranešimas „Skurdas ir motinystė“, kuriame bandyta kalbėti apie moterį kaip motiną. Gaila, kad, taupydami laiką, organizatoriai jo vienintelio neleido perskaityti viso. Manome, jog dabar, kai per pastaruosius trejus metus vaikų Lietuvoje kasmet sumažėja apie 26 tūkstančius, šis pranešimas bus aktualus bei įdomus ir „XXI amžiaus“ skaitytojams.

Norėtume panagrinėti skurdo įtaką motinystei. Apžvelgsime ne probleminio elgesio mamas, bet mamas, norinčias tinkamai auginti savo vaikus, juos mylėti, ugdyti juo ir rūpintis.

Skurdo mažinimo Lietuvoje strategijoje skurdas apibrėžiamas kaip pajamų ir kitų šaltinių (materialinių, kultūrinių ir socialinių), užtikrinančių Lietuvos visuomenei priimtinus gyvenimo standartus, neturėjimas. Naudojami du skurdo lygio vertinimo rodikliai: absoliuti skurdo riba yra susieta su minimaliu gyvenimo lygiu (MGL) - 125 Lt. Žmonės, gaunantys pajamas, mažesnes nei ši riba, įvardijami kaip esantys ypač dideliame skurde. Santykinė skurdo riba apskaičiuojama kaip 50 proc. vidutinių vartojimo išlaidų. Santykinė skurdo riba 2003 metais buvo 311,7 lito vienam ekvivalentiniam vartotojui per mėnesį. Minimalus pragyvenimo lygis turėtų keistis, juk didėja mokesčiai, auga maisto kainos, o MGL dydis nesikeičia.

Šiandien mama išgyvena socialinį stresą. Motinystė yra neatsiejama nuo ekonominės situacijos bei socialinių ir politinių visuomenės reiškinių. Jei skursta mama, skursta visa šeima. Jei socialinė politika negarantuoja saugios motinystės, vadinasi, ji negarantuoja ir saugios vaikystės. Valstybės požiūris į motinystę tiesiogiai atskleidžia požiūrį į vaiką. Nors ir pertvarkyta valstybės socialinės paramos šeimoms teikimo sistema, tačiau ji yra nepakankamai funkcionali, nes negarantuoja mamoms socialinio saugumo.

Per 2005 metų kovą į Kauno darbo biržą kreipėsi 1381 bedarbis, tarp jų 657 moterys, 229 jaunuoliai iki 25 metų, 89 ikipensinio amžiaus asmenys. 2005 metais Darbo biržoje įregistruoti 10237 bedarbiai, iš jų 5981 (58,40 proc.) - moterys, 831 (8,1proc.) jaunuoliai iki 25 metų. Šie duomenys patvirtina visuomenėje esantį neigiamą požiūrį į motinystę. Šiandien situacija tokia: darbdaviai, sužinoję apie darbuotojos nėštumą, pasiūlo pačiai išeiti iš darbo. Todėl moterys, siekdamos užtikrinti savo ir kūdikio socialinę gerovę, kiek galėdamos slepia nėštumą. Darbdaviai vengia moterų, kurios augina mažamečius vaikus.

2004 metų duomenimis, gimstamumas Lietuvoje buvo 1,3 vaiko vienai moteriai, tuo tarpu Europos vidurkis yra 1,4 vaiko vienai moteriai. Demografai teigia, jog jei ir toliau gimstamumas išliks toks mažas, tai po 40 metų Lietuvos gyventojų sumažės perpus. Norint atstatyti tėvų kartą, gimstamumas turi būti ne mažesnis kaip 2,1 vaiko vienai moteriai. Tačiau būtent gimstamumo sumažėjimas dar labiau didina skurdą. Išaugusi pagyvenusių žmonių dalis lemia vartojimo mažėjimą (pensinio amžiaus žmonės nesivaiko madų ir naujovių, jų poreikiai kuklesni). Gimstamumo mažėjimas šalyje stabdo užsienio investicijas (nebus darbininkų), o tai neigiamai atsiliepia šalies ekonomikai, sąlyginė pensinio amžiaus žmonių gausa pakeis valstybės socialinę sistemą, kurią savo mokesčiais turės išlaikyti mažesnis dirbančiųjų skaičius.

Siekdama užtikrinti visų mūsų gerovę ateityje, valstybė turėtų būti suinteresuota visaip skatinti motinystę. Statistinės apklausos rodo, kad šeimos, esant didesnei valstybės paramai, sutiktų auginti du ir daugiau vaikų. Dabar vaiko gimimas šeimoje ženkliai pablogina šeimos materialinę padėtį, stumia ją į skurdą. Šią problemą išspręsti galima dviem būdais: negimdyti vaikų, didinti valstybės paramą motinoms, auginančioms vaikus.

Vyrauja klaidingas požiūris, kad teisę į motinystę moteris turi užsidirbti. Moteris, augindama kūdikį, jau dirba visuomenei naudingą darbą, taigi valstybė turėtų pasirūpinti, kad moteris ir kūdikis nebadautų, neišgyventų skurdo. Kokia padėtis yra dabar? Pradėkime nuo pradžių pradžios. Nėštumas yra svarbiausias moters gyvenimo laikotarpis, intensyvus emocinis bei dvasinis persitvarkymas. Remiantis Lietuvos socialine politika, nepatenkinama besilaukiančių moterų net bazinių poreikių, t.y. maisto, vitaminų, gyvenamosios vietos. Jei besilaukianti moteris yra mokinė, studentė, bedarbė, ji visą nėštumą negauna jokių pajamų. Todėl nėščiosios dažnai tampa visiškai priklausomos nuo artimųjų. Dalinė išimtis yra nėščiosios, registruotos Darbo biržoje. Jos likus 70 dienų iki gimdymo gauna dvi 75 proc. MGL dydžio išmokas, t.y. 200 Lt. Tačiau tai neužtikrina moters ir kūdikio įsčiose visavertės mitybos. Moteris išgyvena ne tik stresą, bet junta nuolatinį alkį, dažnai patiria organizmo išsekimą, o tai lemia būsimo kūdikio fizinę ir emocinę būklę, silpnėja jos ir kūdikio sveikata, mažėja galimybė džiaugtis motinyste.

Maksimali parama, kurią gali gauti vieniša, anksčiau nedirbusi mama ir deklaravusi, kad vaiko tėvas yra nežinomas, yra 2 MGL (250 Lt). Jos namų ūkio santykinė skurdo riba yra 467,55 Lt. Moteris iš valstybės skiriamos pinigų sumos išgyventi negali ir priversta atiduoti vaiką į vaikų globos įstaigą ar globėjui. Augant kūdikių namuose, sutrinka vaiko vystymasis ir socializacija. Tada valstybė randa lėšų skirti apie 1300 Lt per mėnesį vaikui, bet negali skirti 500 Lt paramos motinai ir nepažeisti prigimtinės vaiko teisės augti saugiai su šeima, kad ir nepilna.

Skursta ir studentų šeimos, jų vaikai. Jos gauna 93,75 Lt. Ne didesnę paramą gauna ir auginanti kūdikį ir iki nėštumo nedirbusi mama ir daugiau vaikų auginanti mama – jai suteikiama 137,50 Lt parama.

Apie skurstančias gausias šeimas norisi pakalbėti plačiau, nes skurdo lygis mūsų šalyje labiausiai susijęs su vaikų skaičiumi šeimoje. Kauno apskrityje yra vos 1984 šeimos auginančios keturis ir daugiau vaikų, o visoje Lietuvoje – 12 054 šeimos. Santykinis šeimų skurdo lygis šalyje 2003 metais buvo 15,9 proc. Šeimose su nepilnamečiais vaikais santykinis skurdo lygis 16,5 proc. Daugiavaikėse šeimose, auginančiose tris ir daugiau vaikų, santykinio skurdo lygis jau siekia 30,6 proc.

Motinystės džiaugsmas juntamas, kai atiduodi save visą. Džiaugsmas tampa gilesnis su kiekvienu vaiku. Keičiasi ir vaikų požiūris su kiekvienu gimstančiu vaiku šeimoje. Vaikai nežiūri į sesę ar brolį kaip į konkurentą, bet kaip į naują džiaugsmą ir gėrį.Viena iš tokio elgesio priežasčių - pagarba gyvybei. Tačiau dalies žiniasklaidos ir politikų formuojamas įvaizdis, kad šeimos gimdo dėl pinigų, visiškai neatitinka tikrovės. Dažnai daugiavaikės šeimos moralizuojamos, o ne ieškoma, kaip padėti. Kuriamas įvaizdis, lyg gautą paramą daugiavaikė šeima nenaudoja tikslingai, tai yra gauna ir prageria. Tačiau ar iš tikrųjų taip yra?

Kiekvienam vaikui iki trejų metų skiriama 137,50 Lt per mėnesį, o nuo 3 iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų, skiriama 50 Lt per mėnesį. Didžiausia gausių šeimų bėda yra ta, kad skursta ir dirbančios gausios šeimos, nes dažnai dirba tik vienas iš tėvų.

Mūsų ekonomika tikrai pajėgi pasirūpinti, kad mamos ir vaikai neskurstų. Tam reikia tik sveikai orientuotos nuoseklios šeimos politikos ir teisingo lėšų paskirstymo. Pagrindinis motyvas, kodėl nedidinama parama daugiavaikėms šeimoms, yra ta, kad visos jos „asocialios“. Šis motyvas yra nerimtas. Įvertinkim statistiškai, kiek iš tikrųjų yra tų girtaujančiųjų ir nesirūpinančių vaikais, ir pasistenkime, kad parama pasiektų kiekvieną vaiką.

Skurdui mažinti būtina sudaryti sąlygas motinai auginti vaiką, dirbti ir užsidirbti nepilną darbo dieną ar abiem tėvams dirbti po kelias dienas per savaitę, kaip kad yra Švedijoje, apmokėti motinoms, grįžtančioms po motinystės atostogų, kvalifikacijos kėlimo kursus, kad jos visavertiškai galėtų integruotis į darbo rinką.

Gal verta pagalvoti, kad auginanti penkis ir daugiau vaikų mama jau pakankamai pasitarnauja visuomenei ir jos darbą vertėtų prilyginti profesijai, juk ne veltui septynis ir daugiau vaikų užauginusios motinos gauna 2-ojo laipsnio valstybinę pensiją, kuri yra skiriama už ypatingus nuopelnus valstybei. Tuo mes, moterys, pirmiausiai turėtume pasirūpinti.

Kauno mieste veikia nemažai nevyriausybinių organizacijų (NVO), kurios siekia palaikyti ir teikti socialinę pagalbą bei kitas paslaugas mamai ir vaikams: Kauno arkivyskupijos šeimos centras, krikščioniška gausių šeimų bendrija „Ateitis“, gausių šeimų tarpusavio pagalbos bendrija, Kauno gausių šeimų klubas „Šeimos žiburys“, Moterų krizių centras, „Kartų namai“. Tačiau socialinė politika turi būti palaikanti ir sauganti motinystę. Šiuo metu būtų labai svarbūs šie socialinės politikos pokyčiai: 1. Skirti nėščioms moterims socialinę pašalpą nuo nėštumo pradžios iki gimdymo, kurios minimalus dydis būtų 3 MGL (375 Lt). 2. Vyriausybė turi užtikrinti įstatymais ir realiais veiksmais, kad besilaukiančių bei pagimdžiusių motinų darbo vietos būtų išsaugotos. 3. Didinti vaikui nuo 3 iki 7 metų skiriamą 0,4 MGL dydžio ( 50 Lt) išmoką per mėnesį iki 1 MGL (125 Lt). 4. Didinti kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriamą 0,75 MGL dydžio išmoką iki 1 MGL (125 Lt). 5. Penkis ir daugiau vaikų auginančių mamų darbą prilyginti profesijai, užtikrinant visas socialines garantijas ir valstybinę paramą. 6. Skatinti ir didinti valstybinę paramą moteriai, atsidavusiai motinystei. 7. Vyriausybė turi remti NVO, dirbančių motinystės-kūdikystės apsaugos srityje, tinklą. 8. Stiprinti, vystyti ir plėsti NVO, dirbančių su probleminėmis šeimomis, tinklą.

Vaikai nėra blogis, kurio mes turėtume atsikratyti, o didelis gėris šeimai ir valstybei. Motinystė ir skurdas nesuderinami. Ir kol mūsų šalyje skurs motinos ir vaikai, savo šalies civilizuota valstybe vadinti negalėsime.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija