„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.9 (58)

2005-iųjų rugsėjo 23 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

KRUVINOJI TRAGEDIJA TĘSIASI

1955-2005: 50 abortų metų - 25 milijonai nužudytų, niekada netapusių Lietuvos piliečiais, vaikų

1955 m. lapkričio 23 d. SSRS AT Prezidiumas priėmė nutarimą, kuriuo leidžiama nutraukti nėštumą pagal moters norą. Taip okupuotoje Lietuvoje oficialiai pradėta žudyti negimusius kūdikius. Abortais, spiralėmis, pradėtą vaiką naikinančiomis ar persileidimus sukeliančiomis priemonėmis buvo sunaikinta daugiau kaip 25 mln. vaikų.

Domeikavos bažnyčioje spalio 7-9 dienomis vyks 40 valandų nepertraukiama Eucharistijos adoracija atsiteisimo už 50 abortų darymo metų intencija ir prašant Dievo palaimos Domeikavos parapijai. Ji prasidės Švč. Marijos – Rožinio karalienės – dieną šv. Mišiomis 20 val. ir baigsis Švč. Marijos – Rožinio Karalienės – atlaidais sekmadienį 12 val. šv. Mišiomis.

Kviečiame paaukoti vieną valandą brangaus laiko Dievo garbei ir sielų išganymui!

Taip pat rugsėjo 30–spalio 2 dienomis 40 valandų Eucharistijos adoracija vyks ir Lapių bažnyčioje. Adoracija prasidės rugsėjo 30 d. 18 val. šv. Mišiomis ir baigsis Angelų Sargų atlaidais sekmadienį, spalio 2 d., 10 val. šv. Mišiomis. Po šv. Mišių bus pašventinti automobiliai.

Kun. Robertas Skrinskas
Domeikavos ir Lapių klebonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija