„XXI amžiaus“ priedas apie gyvybės apsaugą Nr.5 (78)

2007-iųjų gegužės 11 d.


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


 

Šeima – gyvybės lopšys

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Gyvybės dienos eisenoje žygiuoja
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis
ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis

Paskutinį balandžio sekmadienį
Gedimino prospektą Vilniuje užtvindė
Gyvybės dienos dalyviai ne tik
iš sostinės, bet ir suvažiavę
iš įvairių Lietuvos vietų

Šventėje dalyvavo apaštalinis
nuncijus arkivyskupas dr. Peteris
Stephanas Zurbrigenas (antras
iš kairės) ir kitų krikščioniškų
konfesijų dvasininkai

Gyvybės dienoje buvo daug
jaunų šeimų, vedinų vaikais
ir stumiančių vežimėlius, taip
pat pagyvenusių žmonių

„Aš didžiuojuosi savo šeima“ –
skelbia kauniečių šūkis

Šiais metais Lietuvoje švęsti Gyvybės dieną iniciatyvos ėmėsi Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija. Šventė, į kurią tądien suvažiavo šeimos iš įvairių Lietuvos kampelių, pradėta Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje. Pusiaudienį šv. Mišias čia aukojo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, nuoširdžiai pasveikinęs ir palaiminęs akcijos dalyvius. Į raginimą balandžio 29-osios popietę rinktis Vilniaus Arkikatedros aikštėje atsiliepė daug žmonių, ne tik vilniečių, bet ir suvažiavusių iš visų Lietuvos vyskupijų. Prieš pradedant eiseną, kuriai rikiuotasi ir vyskupijomis, parengusiomis savo šūkius ir atsivežusiomis vėliavų, kalbėjo ir kitų krikščioniškų konfesijų dvasininkai, pritarę šios akcijos idėjai ir išreiškę solidarumą stiprinant krikščionišką šeimą. Išsirikiavę į darnią eiseną Gedimino prospektu, orkestrui trenkiant maršus, žygiavome į Nepriklausomybės aikštę. Eisena priminė šeimų įvairovę: tėvai ir vaikai – trys, keturi, du ar vienas, tipenantys savo kojelėmis, užsiropštę ant tėvelių pečių ar dar gulintys vežimėliuose; neįgalieji, globojami pačių artimiausių žmonių; senelių poros, besidžiaugiančios gyvenimu; vienišos močiutės, pasiramsčiuodamos lazdomis. Aukštai iškelti plakatai skelbė: „Šeimoje mokomės mylėti ir atleisti“, „Šeima – pati geriausia vieta augti vaikams“, „Ačiū, kad gimiau“, „Aš didžiuojuosi savo šeima“, „Šeima kuria Lietuvos ateitį“. Kas gali nuginčyti šias tiesas?

Eiseną stebėjo daug žmonių, žvelgiančių pro langus, išėjusių į balkonus pasižvalgyti, nes saulė tą dieną nešykštėjo spindulių. Nepriklausomybės aikštėje jau laukė kareiviška košė, arbata, duona. Išalkusieji galėjo pasistiprinti. Keletą valandų specialiai įrengtoje pakyloje buvo dainuojama – skambėjo tyri vaikų balsai, vienas po kito dainavo gerai žinomi atlikėjai.

Netrūko ir rimtų kalbų. Šventės rengėjai reikalavo priimti Šeimos įstatymą, kuris gintų šeimoje puoselėjamas vertybes. Buvo raginama įvardyti, kad šeimoje mylima ir patiriama tvari laimė, liudyti, kad džiaugiamės kiekviena nauja gyvybe, jos laukiama, ja rūpinamasi. Juk šeima yra saugiausia aplinka augti mūsų vaikams. Reikia vis garsiau kalbėti apie šeimos vertę ir žmogaus orumo puoselėjimą šeimoje.

Šeimos buvo drąsinamos, priminta, jog LR Konstitucija šeimą laiko valstybės pamatu. Politikai turėtų nepamiršti, jog už šeimą nieko nėra svarbiau. Juk čia perduodamos svarbiausios vertybės, ugdoma atsakomybė už savo poelgius ir veiksmus. Šeima kuria Lietuvos ateitį. Šeima – gyvybės lopšys.

Po nuotaikingos koncertinės programos su „Telebimbam“, linksmaisiais klounais ir kt., į sceną plojimais palydėjus trylika vaikų auginančią vilniečių šeimą, vėliau vaišintasi kareiviška koše, o vaikai liejo savo džiaugsmą piešdami, šokdami ratelius. Šventės pabaigoje garsiais plojimais pritarta peticijai, kuria siekiama atkreipti valdžios dėmesį į šeimos instituciją ir paskatinti ja esmingiau rūpintis. Į dangų pakilo 80 baltų balandžių – maždaug tiek vaikų kasdien gimsta Lietuvoje. Šventėje dalyvavo ir neturintys šeimų vaikai – Vilniaus vaikų namų auklėtiniai.

Vienas šventės organizatorių, Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos pirmininkas Algimantas Ramonas, pristatydamas asociaciją, sakė: „Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija kviečia kartu kurti Lietuvos šeimos ateitį. Asociacijos tikslas – šeimai palankios aplinkos puoselėjimas. Ta aplinka – tai šeimai palankūs įstatymai, šeimai palanki žiniasklaida, švietimas, visuomenės nuostatos, psichosocialinės paslaugos, sveikatos apsauga“.

Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos pirmininkė doc. med. dr. Alina Šaulauskienė sakė: „Širdis šiandieną džiaugiasi matant tokią tūkstantinę eiseną, šitiek žmonių Nepriklausomybės aikštėje. 1994 m. balandžio 30 d. pirmą kartą Lietuvoje asociacijos iniciatyva buvo surengtas Pasaulinės gyvybės dienos minėjimas ir gyvybės gynėjų maršas bei pirmoji paroda Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijoje žmogaus gyvybės vertei nuo pradėjimo įrodyti. Tuomet dalyvavo apie 50 žmonių, Atėjome kartu su vaikaičiais. O dabar štai kuo virto šis judėjimas! Šiemet eisenoje nešėme savo asociacijos vėliavą. Prie mūsų prisijungė vyskupas Eugenijus Bartulis. Eidami dainavome. Iš Šiaulių atvyko trys autobusai“.

Šventėje dalyvavo apaštalinis nuncijus arkivyskupas dr. Peteris Stephanas Zurbrigenas, kardinolas Audrys Juozas Bačkis, vyskupas Juozas Tunaitis, Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas ir kiti Bažnyčios hierarchai.

Šventės dalyviai turėjo progos išgirsti prezidento Valdo Adamkaus ir pirmosios ponios Almos Adamkienės balso įrašą. Jie sveikino Lietuvos šeimas, linkėjo joms visokeriopo gėrio.

Gintaro Visocko ir

Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija