„XXI amžiaus“ priedas jaunimui, 2006 m. kovo 17 d., Nr. 3 (76)

PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos

Mokykla gerbia valstybės patrioto vardą

Stasys GENTVILAS

Mokyklos direktorė
Irena Pečeliūnienė
su jaunaisiais šauliukais
Autoriaus nuotrauka

Kėdainių rajono Tiskūnų Juozo Urbšio pagrindinėje mokykloje įspūdingai ir šventiškai paminėtos buvusio Lietuvos diplomato ir užsienio reikalų ministro J.Urbšio gimimo 110–osios metinės. Salėje kabojo didžiulis J.Urbšio portretas su užrašu: „Juozui Urbšiui – 110 metų“. Čia pat buvo padėtos gėlės, liepsnojo uždegtos žvakelės. Eidamas 96-uosius, J.Urbšys mirė 1991 metais.

Vasario 19–26 dienomis mokykloje vyko šventiniai renginiai. Paminėtinos atviros integruotos įvairių dalykų pamokos, supažindinančios moksleivius su J.Urbšio gyvenimu, kūryba, istorine asmenybės verte, jos įprasminimu, bei pokalbiai papildomo ugdymo renginiuose apie šio žymaus Lietuvos veikėjo gyvenimą, politinės veiklos ir kūrybos kelią.Taip pat parodos, skirtos J.Urbšio gimimo datai pažymėti mokykloje, ir jo tėvonijos lankymas.

Renginių organizatoriai – dalykų mokytojai, papildomo ugdymo vadovai, bibliotekos vedėja, pradinių klasių mokytojos bei jaunieji šauliai.

Kovo 3 dieną mokykloje vyko šventinė–kūrybinė konferencija „Gyvenęs vardan Lietuvos“. Joje dalyvavo J.Urbšio giminės, svečiai iš Kėdainių, kitų vietovių. Konferenciją pradėjo mokyklos direktorė Irena Pečeliūnienė. Renginį papuošė uniformuotų jaunųjų šauliukų rikiuotė. Skambėjo gražiausi posmai apie Lietuvą ir daug nusipelniusį savo šaliai J.Urbšį.

Gausiai susirinkusius šventės dalyvius pasveikino Kėdainių savivaldybės Švietimo ir kultūros departamento direktorius Egidijus Grigaitis. Panevėžietis J.Urbšio vaikaitis Povilas Urbšys, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius, atvežė dokumentinį filmą „Lik, kur esi“, kuriame pasakojama apie J.Urbšį, pasidalijo savo prisiminimais.

Kalbėjo Kėdainių Jaunimo mokyklos direktorė Alma Jociuvienė, vyresnysis mokytojas Mindaugas Špucis, vyresnioji mokytoja Aldona Deikaitė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Stasys Gentvilas, Kėdainių šaulių kuopos vadas Ignas Meškauskas, kėdainiškis poetas Vaclovas Volkus.

Surengta parodėlė supažindino susirinkusiuosius su J.Urbšio gyvenimu ir jo kilniais darbais.

Vėliau vyko šventinis koncertas, kurį surengė Kėdainių kultūros centro klasikinės muzikos trio. J.Urbšio tėvonijoje, prie koplytstulpio, buvo padėta gėlių.

Mokykla yra istorinių asmenybių – J.Urbšio ir Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo – tėvonijų žemėje. 1997 metais mokyklai suteiktas Nepriklausomos Lietuvos užsienio reikalų ministro J.Urbšio vardas. Nuo 1999 metų organizuotas dešimtmetis ugdymas. Buvusi mokyklos direktorė Alma Jociuvienė, praėjusių metų pabaigoje perėjusi dirbti į Kėdainių Jaunimo mokyklą, savo vietą užleido ilgametei Tiskūnų J.Urbšio pagrindinės mokyklos mokytojai ir buvusiai direktoriaus pavaduotojai Irenai Pečeliūnienei. Todėl labai gražu, kad ir naujoji mokyklos vadovė žino visas mokyklos tradicines šventes, pažįsta mokytojus, tėvus ir viso krašto bendruomenę, tęsia patriotines tradicijas, ugdo jaunimą tautine dvasia.

Pastaruoju metu mokykloje mokosi 113 mokinių, veikia 13 papildomojo ugdymo klubų, dirba 22 mokytojai. Neseniai į mokyklą dirbti atvyko jaunas ir energingas pedagogas M.Danilevičius, paskirtas dirbti direktoriaus pavaduotoju.

Tiskūnų J.Urbšio pagrindinės mokykloje ugdoma pilietinė visuomenė. Įgyvendintas projektas, paminint Sausio 13–osios metines.

Gvildenta aktuali mokiniams ir visai bendruomenei tema: „Gyvenimas spalvingas ir be narkotikų“. Narkomanijos prevencijos projektas „Gyvenimo spalvos“ ir gavo savivaldybės finansavimą. Šis projektas tapo jaunos specialistės, mokyklos socialinės pedagogės Gitanos Stasytienės pedagoginiu debiutu. Per trejetą mėnesių organizuotas informacinių renginių ciklas: informacinių leidinių parodėlės, kurias mokyklos bendruomenei paviešino bibliotekininkė Aistė Juodėnienė, kūrybinių darbų konkursas, į kurį įtrauktos projekto partnerės – Lančiūnavos ir Aristavos pagrindinės mokyklos, mokinių ir mokytojų diskusijos, filmų peržiūros narkotikų prevencijos tema.

Kūrybinių darbų konkursą „Žalingiems įpročiams – ne!“ organizavo socialinės pedagogės Gitana Stasytienė, Asta Čepaitė ir Agnė Saldžiūvienė. Geriausi darbai buvo eksponuoti mokyklos „Užmirštos sienos“ galerijoje, mokykloje surengta konferencija „Gyvenimo spalvos“ tapo baigiamuoju narkotikų prevencijos akcentu.

Tiskūnai, Kėdainių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | XXI amžius | Redakcija