Atnaujintas 2003 m. balandžio 4 d.
Nr.27
(1131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Pasaulis
Aktualijos
Krikščionybė šiandien
Ora et labora
Mums rašo
Susitikimai
Laikas ir žmonės
Provincija
Nuomonės
Lietuva


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Mokyklos išgelbėjimas

Ne vienerius metus Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, ant kalno, veikė LNK televizija, nuomojusi patalpas iš bankrutavusios UAB “Litppoliinter”. Neseniai žinomoji televizija įsirengė savo būstinę Vilniuje, ir patalpos Lapėse liko nenaudojamos.
Apie tokią padėtį iš anksto žinojo Kauno rajono savivaldybė, todėl jos taryba nutarė iš bankrutavusios bendrovės pastatą nupirkti. Pirkimo-pardavimo sutartį pasirašė Kauno rajono savivaldybės administratorius Stasys Bizulis ir “Litpoliinter” likvidacinės komisijos pirmininkas Gintautas Šatkauskas. Pastatą ketinama įsigyti už 180 tūkst. litų.
Šiame erdviame pastate įsikurs Lapių seniūnija, biblioteka, kultūros centras, taip pat ir Lapių pagrindinė mokykla. Ypač svarbi pastaroji aplinkybė. Mat šioji mokymo įstaiga jau seniai veikia kone avarinėmis sąlygomis, nes pastatas - labai senas, visai netinkamas švietimo darbui, o pastatyti naują iki šiol nebuvo galimybių. Pernai pastato ekspertizę atliko Architektūros ir statybos instituto specialistai, kurie siūlė pastato eksploataciją nutraukti. Deja, perkelti mokyklą nebuvo kur. Beje, prieš kelerius metus senojoje mokykloje lankėsi tuometis Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis, kuris po to siūlė ieškoti išeities, kad pedagoginio darbo ir mokymosi sąlygos čia būtų iš esmės pagerintos. Dabar tokia išeitis surasta.
Šie pasikeitimai - laikini, nes Lapėse vis viena numatyta statyti naują mokyklą.

Benjaminas ŽULYS
Lapės, Kauno rajonas

© 2003 "XXI amžius"

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija