Atnaujintas 2004 m. sausio 2 d.
Nr.1
(1204)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Butėniškių kryžius

Butėnų kaimo simbolis - gražus ir sodžių puošiantis
tautodailininko Stasio Karanausko sukurtas kryžius

Butėnų kaimas - vienas seniausių Svėdasų krašte. „Ūlyčia“ nueina gana toli, čia stūkso senutėlės gryčios, apaugusios šimtamečiais medžiais. Kiekviena Butėnų troba turi savo istoriją, skaičiuojamą dešimtmečiais, o kai kurios pirkios mena dar ir praėjusius šimtmečius.

Šalia senojo kaimo pradėjo augti ir kolūkinė gyvenvietė su šiuolaikiškesniais mūriukais.

Važiuojant plentu nuo Svėdasų Utenos link, pakelėje ir išvysti daugybę mūrinių ir medinių namų. „Visagalė melioracija“, vykdoma nieko nesusivokiančių „aktyvistų“, viską griovė ir naikino, iš vienkiemių žmonės buvo keliami į gyvenvietes, buvusių sodžių vietose telikę tiktai vieniši medžiai. Taip naujasis kolūkinis Butėnų kaimas beveik ir susijungė su senąja „ūlyčia“. Bet ne visiškai. Šalia senojo kaimo ir naujojo yra graži vietelė, kurią Atgimimo pradžioje butėniškiai parinko kryžiui.

Mokytoja Aldona Murmienė prisimena, kad jis iškilo 1990-aisiais. Statė kryžių visas Butėnų kaimas, aukojęs pinigų, prisidėjęs darbu.

„Nevaikščiojome po sodybas ir neprašėme aukoti, nes užėjimas pas žmones būtų savotiškas „spaudimas“. Patys butėniškiai geranoriškai, kas kiek galėjo, aukojo. Ir vietiniai gyventojai nešė pinigus, ir kraštiečiai, kitur gyvenantys, mielai aukojo - kas siuntė rublius paštu, kas atvežė patys ar perduodavo pinigus per gimines“, - pasakojo A.Murmienė, buvusi šios idėjos įkvėpėja ir organizatorė kartu su kraštiečiu Juozu Valunta.

Butėniškiai norėjo, kad jų kaimą puoštų gražus kryžius ir palaikė besirūpinančius šiuo reikalu. Atsirado gal tik vienas kitas, kuris neaukojo pinigų ar buvo abejingas kryžiaus statymui. O gražų, ornamentais puoštą kryžių išskobė uteniškis tautodailininkas, gabus kryžių meistras Stasys Karanauskas, kilęs iš Šaltinių kaimo.

Ką tik pastatyto kryžiaus šventinimo iškilmėse susirinko net apie septynis šimtus žmonių. Ta proga gimtinėn iš visos Lietuvos suplaukė butėniškiai su savo šeimomis.

Butėnų krašto žmonės garsėja veiklumu, garbingos praeities, protėvių atminimo sergėjimu, gražių darbų organizavimu. Tasai kryžius, pastatytas senojo ir naujojo kaimo sankirtoje, byloja apie žmonių vienybę, meilę gimtinei, prasmingus darbus savajam kraštui...

Šis kryžius tikrai puošia Butėnus, jį prižiūri, nušienauja žoles aplinkui vietiniai žmonės. O vienas to dailaus kryžiaus iniciatorių - J.Valunta pastatė ne mažiau gražų ir ornamentais puoštą kryžių savo tėviškėje, melioracijos iškeltų tėvų sodybos vietoje, Sausalaukės kaimo gale, toje pačioje Svėdasų seniūnijoje.

Vytautas Bagdonas
Anykščių rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija