Atnaujintas 2004 m. sausio 16 d.
Nr.5
(1208)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Koplyčios sukakties šventė -
per Tris Karalius

Šv.Onos koplyčia Kačerginėje
Kun. Antanas Mickevičius (kairėje)
dėkoja visiems, atvykusiems į Kačerginės
koplyčios pašventinimo sukakties šventę

Tarp šventės dalyvių (iš dešinės) Donatas
Jankauskas, Kazys Starkevičius ir
Vytautas Landsbergis

KAČERGINĖ. Sausio 4-ąją, per Trijų Karalių šventę, čia paminėta Šv.Onos koplyčios penkerių metų sukaktis. 1998 m. gruodžio 26 d. koplyčią pašventino tuometis Vilkaviškio vyskupas Juozas Žemaitis, MIC. Ji buvo pastatyta per keturis mėnesius pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio eskizinį projektą iš neogotikinio stiliaus lengvų medinių konstrukcijų.

Į koplyčios sukakties šventę atvyko tuometis administratorius kun. Algirdas Kildušis, Aleksoto dekanas kun. Deimantas Brogys, Garliavos ir Tabariškių klebonai kunigai Kęstutis Vosylius ir Jordanas Kazlauskas, tuometis ir dabartinis Kauno rajono merai Donatas Jankauskas ir Leonardas Gineika, tuometis Kauno apskrities viršininkas, dabar Kauno miesto pirmasis vicemeras Kazys Starkevičius, Seimo narys Vytautas Landsbergis, miestelio seniūnas Arūnas Makauskas, koplyčios brėžinius atlikę Kauno rajono savivaldybės vyr. architektas Feliksas Jackevičius ir architektas Gediminas Jurevičius.

Prieš šv.Mišias susirinkusiuosius aplankė ir pasveikino Trys Karaliai, visi dalyvavusieji kunigai aukojo šv.Mišias, o Ežerėlio vaikai gražiai pagiedojo. Zapyškio ir Ežerėlio klebonas kun. Antanas Mickevičius, aptarnaujantis ir Kačerginės koplyčią, padėkojo visiems, prisidėjusiems prie jos statybos, įteikdamas padėkos raštus.

Robertas BUCKUS
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija