Atnaujintas 2004 rugsėjo 22 d.
Nr.71
(1274)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Žvakių liepsnelėms plevenant

Bronius VERTELKA

Savo autografą aktorė
Doloresa Kazragytė paliko
ne vienoje „Gyvenimas
prieš gyvenimą“ knygoje

Penktadienį Panevėžio muzikinio teatro svetainėje įvyko susitikimas su Kauno dramos teatro aktore Doloresa Kazragyte. Buvo pristatyta jos esė knyga „Gyvenimas prieš gyvenimą“. Tai buvo pirmasis renginys, Muzikiniam teatrui pradėjus naująjį kūrybos sezoną.

Tylioje aplinkoje, ant stalų plaikstantis žvakių liepsnelėms, vyko bendravimas. Aktorę atlydėjusi leidyklos „Baltos lankos“ atstovė Dalia Saukaitytė pasakojo, jog artimesnė pažintis su D.Kazragyte užsimezgė sutikus ją grybaujančią Labanoro girioje, netoli Lakajų. Tuo metu aktorė tiesiog laukdavo pasirodant straipsnių „Kauno dienoje“, pasirašytų Viktorijos slapyvardžiu ir pramintų „liežuviais“. Keletą jų Daliai parodė D. Kazragytė. Leidyklos darbuotoja pasiūlė, kad būtų verta išleisti jos kūrinėlius atskira knyga. Taip skaitytojus pasiekė aktorės kūrinys „Tiltas be turėklų“ . Vėliau dienos šviesą išvydo jos knygos „Gyvenimas prieš gyvenimą“ ir „Kasdienybės rožinis“.


„Turime pasodinti medžių, po kuriais
niekada nesėdėsime…“

Keli štrichai Birutės Kurgonienės – Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos centro direktorės – portretui

Rasa KLEVAITĖ

Birutė Kurgonienė

Ji – šventės siela ir protas

Pasitaikė maloni galimybė dalyvauti antrojoje Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas–2004“ Trakų rajone. Šventė skambėjo aidėjo dvi dienas Aukštadvaryje, Onuškyje, Lentvaryje, Trakų Rėkalnėje. Stebino dalyvių darna, susiklausymas, renginių „sustygavimas“. Net prapliupus liūčiai, artistai, negailėdami nei savęs, nei sceninių kostiumų, stengėsi atlikti repertuarą iki galo ir nepaisė, kad akompanuojantis orkestras dėl blogų oro sąlygų negalėjo groti.

– Kas organizavo šią šventę?

„Kultūrinės veiklos centras, - atsako žinantieji. – Direktorė ne tik dienas, bet ir naktis prarymojo prie projekto. Ji – šventės siela ir protas“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija