Atnaujintas 2008 m. lapkričio 5 d.
Nr. 83
(1676)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai

Grąžinkime tiltui jo tikrąjį vardą

Zigmas TAMAKAUSKAS

Dauguma kauniečių džiaugiasi, kad Aleksoto tiltas vėl pavadintas Vytauto Didžiojo vardu ir tikisi, kad greitu laiku nuo jo bus nuimta ir sovietinė simbolika.

Kaip rašė spauda, gruodžio mėnesį po remonto turėtų būti atidarytas ir Vilijampolės tiltas. Abu tiltai, nutiesti valdžios lėšomis dar prieškario Lietuvoje, sujungė tuometinius Aleksoto ir Vilijampolės priemiesčius su centru. Vytauto Didžiojo tiltas pastatytas 1930 metais, o Vilijampolės – 1929-aisiais. Pastarąjį tiltą 26 mėnesius statė iš Kopenhagos atvykę danų firmos meistrai, statybą prižiūrėjo Lietuvos susisiekimo ministerijos inžinierius Adolfas Murza. Tiltas buvo iškilmingai atidarytas spalio mėnesio 30 dieną, suteikus jam mūsų įžymaus visuomenės veikėjo, tiltų statytojo inžinieriaus Petro Vileišio vardą. Per tilto atidarymo iškilmes jo pavadinimo kilmę labai gražiai nusakė prezidentas Antanas Smetona: „Šį didįjį tiltą pavadinome ir didžiuoju vardu – Petro Vileišio vardu. Jis ne tik didžiausias lietuvis inžinierius, tiltų ir geležinkelių statytojas, bet ir vienas didžiųjų Lietuvos atgimimo pionierių. [...] Petras Vileišis mokėjo tiesti geležinkelius ir statyti tiltus ne vien per upes, bet ir lietuvių sielose. Savo darbais, savo žodžiu ir raštu kėlė Lietuvos vardą, skleidė atgimimo šviesą visiems lietuviams, nežiūrėdamas nei luomų, nei partijų, nei tikybų skirtumo. Jo nuomonė buvo, kad reikia dirbti visiems iš vieno. [...] Petras Vileišis jo leidžiamus raštus pasirašydavo „Nerim“. Tai rodo, kad jo mylimiausia Lietuvos upė buvo Neris. Norint pagerbti P. Vileišio atminimą, geriausia pritiko šis tiltas, pavadintas jo vardu“.   

Būtų gerai, kad šio atnaujinto tilto atidarymo proga jam būtų grąžintas didžiulius darbus Lietuvai nuveikusio žmogaus inžinieriaus Petro Vileišio vardas. Tuo klausimu jau kreipėmės į Kauno miesto savivaldybę. Tikimės pritarimo.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija