Atnaujintas 2009 m. kovo 25 d.
Nr. 24
(1716)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Jie neturi blogų mokinių

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

1998 metais Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė Metų mokytojo premiją. Per dešimt metų šią premiją pelnė 57 mokytojai. Kovo 5-ąją šis būrys dar pasipildė. Tą dieną Vyriausybės rūmų Baltojoje salėje penkiems geriausiems šalies mokytojams buvo įteiktos 2008 metų mokytojo premijos. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat Švietimo ir mokslo ministerija. Premija skiriama už reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą, naudojantis mokslo domėjimais ir ugdymo minties patirtimi. Tačiau vadovaudamiesi šiais kriterijais dirba kone visi Lietuvos mokytojai, o mokytojai metodininkai, mokytojai ekspertai skaičiuojami šimtais. Tad kuo ypatingi šių metų premijų laureatai?

Bendras jų bruožus – pedagogo pašaukimo vykdymas, meilė mokiniams. Visi jie dėkojo ne tik savo kolegoms, bet ir mokiniams. Nė vienas jų neturi blogų mokinių – visus moko su meile, neskaičiuodami savo laiko, negailėdami jėgų. Kai kurie mokiniai savo mokytojus atlydėjo į Vilnių premijų įteikimo ceremonijoje. Tačiau ne tik už aukštą pedagoginę ir dalykinę kompetenciją buvo paskirtos premijos. Šių mokytojų vardai žinomi ne tik savo rajone, bet ir Lietuvoje. Kai kurių – net už tėvynės ribų.

Martynas Januška, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas, kūrybingai organizuoja pedagoginius renginius rajone, veda seminarus pagal naująsias vertinimo normas rajono regiono ir šalies lietuvių kalbos mokytojams. Jis parengė leidinį „Mažeikių kraštas“, sudarė kunigo E. Arnašiaus dainų albumą, dalyvavo kuriant mokomuosius siužetinius filmus „Amžinojo įšalo žemė“, „Požemių pasaulis“, „Mažeikių rajono gamtos paminklai“. Jam ši premija – ne vienintelis apdovanojimas. 2004 metais Mažeikių rajone jis buvo išrinktas metų mokytoju, 2003 metais apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu, 2000 metais jam paskirta Šatrijos Raganos premija už pedagoginę ir švietėjišką veiklą. „Kokia laimė būti mokytoju!“ – sakė M. Januška, atsiimdamas premiją.

Svajūnas Klimas, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojas ekspertas, su mokiniais ne tik dalyvauja rajono apskrities ir šalies konkursuose, festivaliuose, organizuoja renginį „Muzikos dirižablis“, bet yra parengęs keletą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir modulių programų. Jis dalyvauja gimnazijos vykdomame tarptautiniame projekte „Draugystės tiltas: Lietuva–Vokietija“, vadovauja studijai „Obertonas“, Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestrui, dalyvauja įvairiose programose („Muzikuokime kartu“, „Muzikos pasaulis“) ir tarptautiniuose projektuose. Atsiimdamas premiją S. Klimas sakė: „Šį pagerbimą priimu kaip mūsų gimnazijos visų mokytojų ir mokinių įvertinimą“. Žurnalistų paklaustas, ar nesiskundžia atlyginimu, laureatas atsakė: „Ne, nesiskundžiu. Kas daug dirba, tas ir užsidirba“. Ir dar. Kaip žinome iš patirties, ne visi vaikai Dievo apdovanoti muzikine klausa. Buvo smalsu sužinoti, kaip mokytojas sprendžia šią problemą. Atsakymas buvo trumpas: „Visus vaikus galima išmokyti muzikos“.

Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, profesijos mokytojas ekspertas, organizavo keletą projektų, pagal kuriuos mokykloje buvo įkurta „Microsoft IT akademija“ ir įsteigtas „Dovanotų kompiuterių centras“, kuriame mokiniai tvarko ir prikelia antram gyvenimui nenaujus kompiuterius, padovanotus įvairių organizacijų. Tokie kompiuteriai paskirstomi įvairioms mokykloms, pelno nesiekiančioms organizacijoms. Laureatas yra įvairių tarptautinių projektų koordinatorius.

Stasė Nedzinskienė, Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė, pamokose taiko informacines-komunikacines technologijas. Netenka stebėtis, kad jos mokiniai yra miesto jaunųjų fizikų olimpiadų prizininkai, jaunųjų mokslininkų konkursų dalyviai. Mokytoja yra Europos mokyklų partnerystės programos eTwining Alytaus apskrities konsultantė. Jos dėka Alytaus Panemunės vidurinė mokykla pripažinta geriausia 2008 metų eTwining mokykla Lietuvoje. Be to, laureatė organizavo mokyklos muziejų, sukūrė mokyklos himną, parengė leidinį apie mokyklą, išleido keturias poezijos knygas. Savaime kilo klausimas, kodėl ji studijoms pasirinko ne filologiją, bet fiziką. Atsakymas buvo netikėtas: „Nenorėjau nuvilti paties mylimiausio fizikos mokytojo Zigmo Ramanausko, Sibiro tremtinio, baigusio Bijsko (Altajaus kr.) pedagoginį institutą, dabar jau mokslininko. Su juo susirašinėju iki šiol“.

Jauniausia laureatė – Valdonė Navickaitė, Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos mokytoja metodininkė, prieš penkerius metus baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Ji taiko naujoviškus ugdymo būdus: kritinio mąstymo, „Geros pradžios“ metodiką, vizualinio mąstymo strategijas, informacines technologijas. Ji yra Nuotolinių mokymų mokytojų edukacinei kompetencijai tobulinti lektorė, aktyvi mokyklos vietos bendruomenės renginių, švenčių, projektų iniciatorė, drauge su mokiniais dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Ne kartą esame rašę apie Pietryčių Lietuvoje įsteigtų lietuviškų mokyklų uždarinėjimą, mokytojų problemas, dirbant aplinkoje, kur nekalbama valstybine kalba. Paprašyta papasakoti, kaip jai sekasi dirbti tokioje aplinkoje, atsakė: „Labai myliu vaikus. Niekada nebuvo kilęs noras ieškotis kitos mokyklos ar keisti profesiją. Tiesiog dirbu savo mėgstamą darbą. Mano klasėje mokinių nemažėja. Mūsų mokykloje lietuviškoms klasėms išnykti pavojaus, atrodo, nėra“.

Sveikindamas mokytojus laureatus, Švietimo ministras Gintaras Steponavičius kalbėjo: „Laimingi yra tie vaikai ir paaugliai, kurie iš jūsų kasdien mokosi ne tik gramatikos taisyklių, fizikos formulių ar muzikos rašto, bet ir gyvenimo džiaugsmo, išminties, atsakomybės, rimto požiūrio į darbą. Dėl to nenuostabu, kad ir jūsų ugdytiniai garsėja puikiais akademiniais pasiekimais, yra jūsų talkininkai įvairiuose projektuose, be baimės renkasi jūsų mokomų dalykų brandos egzaminus ir profesijas, kuriomis „uždegė“ mokykloje“.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija