2010 m. gegužės 26 d.
Nr. 40
(1825)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Dvi dešimtys sėkmingo darbo metų

Vytautas Bagdonas

Balandžio 30-ąją  Kauno kultūros centre „Tautos namai“ vyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos konferencija „Biblioteka yra Tavo“. Renginyje dalyvavo ir susirinkusius iš visos šalies bibliotekininkus sveikino Prezidentės patarėja Rūta Kačkutė, Seimo narys Vytenis Andriukaitis, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys Julius Dautartas ir Kauno miesto savivaldybės meras Andrius Kupčinskas.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) 2009 metų veiklą apžvelgė šios organizacijos pirmininkas Petras Zurlys. Pranešimus bibliotekų darbo klausimais skaitė dr. Zinaida Manžuch, dr. Birutė Railienė ir LR kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Petuchovaitė. Konferencijoje dalyvavo ir  Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos darbuotojos Ligita Matulienė, Regina Jakovlevienė, Daiva Agafanovienė, Audronė Berezauskienė.

Šio šalies bibliotekininkų sambūrio metu buvo apdovanoti geriausi 2009 metų bibliotekininkai ir geriausi LBD skyriai. LBD pirmininkas P. Zurlys Anykščių rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos LBD skyriui (pirmininkė  Ligita Matulienė) įteikė padėką už efektyvias pastangas telkiant profesinę bendruomenę bei novatoriškas idėjas organizuojant skyriaus veiklą.

Anykštėnų  veikla neatsitiktinai  suvažiavimo metu buvo įvertinta labai gerai – per dvi dešimtis LBD Anykščių skyriaus gyvavimo metų išties nuveikta nemažai.

Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyrius buvo įsteigtas 1989 metų vasario 2 dieną. Tuomet šios organizacijos nariais pareiškė norą tapti 38  Anykščių centralizuotos bibliotekų sistemos darbuotojai, buvo išrinkta valdyba iš 7 narių. Valdybos pirmininke buvo išrinkta Audronė Berezauskienė, kuri šias pareigas ėjo beveik dešimtmetį. LBD Anykščių skyrius siekia gerinti bibliotekininko įvaizdį visuomenėje, skleidžiant informaciją apie žymius bibliotekininkus internete, spaudoje bei kituose informacijos šaltiniuose, rūpinasi senjoromis bibliotekininkėmis, organizuoja jų laisvalaikį bei padeda, jei reikia, buityje. Tarp skyriaus tikslų numatyta ir tirti reikšmingus Anykščių bibliotekos istorijos faktus, rūpintis jų sklaida, leidžiant knygas, skelbiant straipsnius spaudoje bei internete, taip pat skatinti jaunimą domėtis bibliotekininko profesija, organizuojant parodas, pokalbius, susitikimus su žymiais Anykščių krašto bibliotekininkais.

1995 metų pabaigoje tuometinės skyriaus pirmininkės Audronės Berezauskienės iniciatyva  įkurtas Senjorų bibliotekininkių klubas, kurio vadove išrinkta buvusi ilgametė Viešosios bibliotekos darbuotoja Stasė Tankūnienė. Nuo to laiko kartą per ketvirtį LBD Anykščių skyrius organizuoja senjorų susitikimus, kurių metu pagerbiamos jubiliatės, kartu švenčiamos tradicinės šventės, planuojamos išvykos į teatrus, koncertus, muziejus ir pan. 2007 metais organizuota įsimintina išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą. 2008 metų vasarą senjoros bibliotekininkės aplankė gražiausias Anykščių krašto sodybas. Po šios kelionės, kurią organizavo LDB Anykščių skyriaus pirmininkė Ligita Matulienė, senjoros Bronė Gvozdienė, Janina Gaižauskienė ir Stasė Tankūnienė buvo pasveikintos su prasmingais gyvenimo jubiliejais. 2009-uosius metus buvusios bibliotekininkės palydėjo bendrame būryje, susirinkusios į senąjį Okuličiūtės dvarelį, kur glaudžiasi Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros bei Kraštotyros ir leidybos skyriai. Prie arbatos puodelio senjoros prisiminė savo darbo metus bibliotekoje, pasakojo apie įsimintiniausius įvykius, maloniausias gyvenimo akimirkas.

Senjoros bibliotekininkės nuolat kviečiamos į bibliotekininkų seminarus, su jaunąja karta dalijasi darbo patirtimi. Germos Aviltienės, Teresės Pilkauskienės, Stasės Pavilonienės, Stasės Tankūnienės, Janinos Satkūnienės, dabar jau šviesios atminties Rožės Klimašauskaitės gyvenimiška išmintis, tarp knygų praleisti dešimtmečiai – neįkainojamos vertybės dabartiniams Anykščių krašto bibliotekų darbuotojams.

Yra senjorų, kurios  dėl pablogėjusios sveikatos nebegali atvykti į susitikimus, dalyvauti renginiuose. Jos aplankomos namuose, telefonu pasiteiraujama, ar nereikia kokios nors paramos.

LBD  Anykščių skyrius stengiasi formuoti gerą bibliotekininko profesijos įvaizdį, nuolat populiarina informaciją apie žymius Anykščių krašto bibliotekininkus, vaikams ir jaunimui organizuoja susitikimus su žymiais bibliotekininkais, rengia straipsnius apie šios profesijos žmones, skelbia spaudoje, elektroninėje Lietuvos krašto enciklopedijoje „Graži tu mano“ bei kituose interneto tinklapiuose, bibliotekos svetainėje.

2009 metais buvo surinkta medžiaga ir parengti išsamūs straipsniai apie žemiečius Lietuvos bibliotekininkų draugijos garbės narį Vytautą Rimšą ir žymų bibliografą Vilniaus universiteto profesorių Osvaldą Janonį, kilusius iš Svėdasų krašto. Šioje srityje sėkmingai darbuojasi Viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė. LBD Anykščių skyriaus nariai surinko medžiagą apie anykštėnų bibliotekos gyvavimą per 70 metų ir išleido knygą „Anykščių biblioteka istorijos vingiuose: 1937–2007“. Minint kraštotyros veiklos bibliotekoje 50-ąsias metines, parengta ir išleista knyga „Kraštotyros veiklos puslapiai 1958–2008“. Labai didelį indėlį įnešė Senjorų klubo narės, parašiusios prisiminimus apie savo darbą bibliotekoje. Dalykiškai bendradarbiaujant su prof. O. Janoniu buvo vykdomas bendras projektas ir išleista vertinga knyga „Surdegis 1510-1940“. Jau išplatintos anketos, renkami duomenys numatomai išleisti knygai „Anykščių krašto bibliotekininkai: bibliografinis žinynas“.

Praėjusiais metais LBD Anykščių skyrius paminėjo savo veiklos 20-metį. Ta proga Senjorų bibliotekininkių klubui suteiktas pavadinimas „Laikas“, kurio moto: „Mokėk gyventi ir nepasenti“. Per Lietuvos bibliotekininkų draugijos Anykščių skyriaus  veiklos dvidešimtmetį narių skaičius kito, tačiau nesumažėjo. Šiuo metu skyriuje yra 41 narys ir 24 garbės narės – senjoros.

Anykščių skyriaus veikla  įvertinta Lietuvos bibliotekininkų draugijos padėka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija