2010 m. gegužės 26 d.
Nr. 40
(1825)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Popiežiaus paraginimai kultūros veikėjams

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI sveikina
Portugalijos kultūros pasaulio atstovus.
Dešinėje – žymiausias šalies kino
režisierius Manuelis Oliveira

Paveldo reikšmė ateičiai

Popiežiaus Benedikto XVI vizito Portugalijoje metu vykusiame susitikime su kultūros ir meno atstovais dalyvavo diplomatinio korpuso nariai bei šalyje veikiančių kitų konfesijų ir religijų delegacijos. Į Lisabonos naujoviškos architektūros Belemo kultūros rūmus gegužės 12 dieną atvykusį Šventąjį Tėvą pristatė Portugalijos episkopato Kultūros komisijos pirmininkas Portu vyskupas Manuelis Klementė. Susirinkusiųjų vardu jį pasveikino žymiausias šalies kino režisierius Manuelis Oliveira, kuris, būdamas 102 metų, vis dar aktyviai darbuojasi ir šiemetiniam Kanų kino festivaliui pateikė naują savo kūrinį.


Meilės civilizacijos kūrimo bruožai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas priima atnašas
iš skautų organizacijos narių

Karitatyvinės tarnystės pripažinimas

Pastaruoju metu popiežius Benediktas XVI neretai kalba apie socialinės rūpybos reikalus, nes ši Bažnyčios veiklos sritis dabar yra labai aktuali. Lankydamasis Portugalijoje, kurios finansinė padėtis dažnai lyginama su bankrutuojančios Graikijos, gegužės 13 dieną Fatimos Švč. Trejybės bažnyčioje popiežius susitiko su karitatyvinių struktūrų nariais ir socialinės pastoracijos atstovais. Susirinkusiųjų vardu Šventąjį Tėvą pasveikino Portugalijos vyskupų konferencijos Socialinės pastoracijos komisijos pirmininkas vyskupas Kalosas Azevedas. Jis priminė, kad  Portugalijos Bažnyčia turi gerai išplėtotą karitatyvinės tarnystės tinklą: veikia 34 katalikiškos ligoninės, 155 poliklinikos ir ambulatorijos, beveik 800 senelių ir neįgaliųjų globos namų, 660 našlaičių prieglaudos įstaigų ir daugiau kaip 450 specialaus auklėjimo ir švietimo padalinių. Bažnyčia taip pat išlaiko 55 šeimos konsultacijos ir gyvybės gynimo centrų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija