2010 m. gegužės 26 d.
Nr. 40
(1825)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Perlojiškiams – Kultūros ministerijos apdovanojimas

Rūta Averkienė

Varėnos kultūros centro Perlojos
filialo direktorė Irena Stoškienė
(centre) su Kultūros ministerijos
diplomu. Kairėje – kultūros ministras
Remigijus Vilkaitis, trečias iš
kairės – Lietuvos liaudies kultūros
centro direktorius Saulius Liausa,
dešinėje – Varėnos rajono meras
Vidas Mikalauskas, už jų –
jaunieji Perlojos saviveiklininkai

Kultūros ministerija, įvertinusi, kokį didelį derlių Varėnos kultūros centro Perlojos filialas įdeda į šalies kultūros kraitę, šį centrą pripažino geriausiu respublikos trečiosios kategorijos kultūros centru. Garbingą apdovanojimą įteikė kultūros ministras Remigijus Vilkaitis.

Tą vakarą visi dalyvavusieji iškilmingame renginyje dar kartą turėjo puikią progą įsitikinti, kad šis kultūros centras tikrai vertas garbingo apdovanojimo. Renginys prasidėjo Perlojos himnu. Scenoje vieni po kitų koncertavo jaunimo ir pagyvenusių žmonių kolektyvai, smagiai grojo Perlojos kaimo kapela.

Kultūros ministerijos diplomą filialo direktorei Irenai Stoškienei įteikęs ministras R. Vilkaitis sakė, kad komisija, vertindama šį centrą, tikrai neapsiriko. „Visi turime didžiuotis šiuo kraštu – čia gyvenančiais ir dainuojančiais bei šokančiais žmonėmis. Džiaugiuosi matydamas tiek daug jaunimo, tiek daug gerų, šviesių pagyvenusių žmonių“, – dėkojo ministras R. Vilkaitis.

Perlojiškius su garbingu apdovanojimu pasveikino Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr. specialistė Jadvyga Lisevičiūtė. Lentą su užrašu „Varėnos kultūros centro Perlojos filialas – geriausias 2009 m. trečiosios kategorijos kultūros centras“ įteikė Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Jis sakė, kad „šis kultūros centras – tai namai, į kuriuos gera ateiti ir jaunam, ir senam. Tai ir sumanių Varėnos rajono savivaldybės vadovų, skiriančių didelį dėmesį rajono kultūros sričiai, nuopelnas. Nusipirkti kultūrą daug išminties nereikia. Kurti kultūrą – štai išminties ženklas“.

Darbuotojus su garbingu apdovanojimu pasveikino Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, Varėnos seniūnas Juozas Balevičius, Varėnos kultūros centro tarybos atstovės, Perlojos bandymų stoties vardu – jos vadovė Rūta Česnulevičienė, Perlojos pagrindinės mokyklos, bibliotekos, kaimo bendruomenės bei Perlojos sporto klubo atstovai, Lietuvos socialdemokratų partijos Varėnos skyriaus narys Vytautas Dumbliauskas.

Filialo direktorė I. Stoškienė dėkodama už apdovanojimą ir sveikinimus  pažadėjo pateisinti garbingą vardą ir toliau garsinti Varėnos kraštą perlojiškių dainomis ir šokiais.

Tai jau trečioji kultūros premija rajonui. 2006 metais geriausiu respublikoje antrosios kategorijos kultūros centru pripažintas Marcinkonių laisvalaikio ir pramogų centras, o 2009 metais geriausiu respublikoje aukščiausios kategorijos kultūros centru – Varėnos kultūros centras.

Kaip sakė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, kultūros ministerijos skiriamų premijų tikslas – skatinti kūrybingą kultūros centrų veiklą, įvertinant geriausius kultūros centrų pasiekimus ir darbus. Premijos skiriamos už paskutiniųjų 5 metų aktyvią, kūrybingą, novatorišką veiklą, puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą, tenkinant bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą. Atsižvelgiama ir į materialinę bazę, o ji šiame centre tikrai puiki.

Perloja, Varėnos rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija