2010 m. rugpjūčio 18 d.
Nr. 59
(1844)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Svečiuose poetas ir kunigas

Reda Kiselytė,

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos bibliotekos vedėja

Kun. Justas Jasėnas
Petro IVANOVO nuotrauka

Rokiškio „Romuvos“ gimnazijos skaitykloje įvyko literatūrinė valanda su poetu kunigu Justu Jasėnu. Šioje gimnazijoje kunigas vieši jau ne pirmą kartą. Šį kartą Zarasų bažnyčios vikaras „Romuvos“ gimnazijos moksleiviams ir mokytojams skaitė poetės kraštietės Elenos Mezginaitės eilėraščius, ištraukas iš Unės Babickaitės-Graičiūnienės knygos „Atsiminimai, dienoraščiai, laiškai“ ir eilėraščius iš savo poezijos knygos „Užmigdykite mus Ežeruos“. Renginyje gimnazistas Lukas Audickas skaitė kun. J. Jasėno eiles, pagal autoriaus tekstus dainavo ir grojo muzikos mokytojas Egidijus Kundrotas, svečią sveikino gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus.

Kitas susitikimas su kunigu, poetu Justu Jasėnu įvyko Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Svečias rokiškėnams papasakojo apie savo kelią, bendradarbiavimą periodiniuose leidiniuose, poetę Eleną Mezginaitę, Suvainiškyje dirbusį kunigą Kostą Balsį, apie prozininką, vertėją Juozą Aputį. Literatūrinį vakarą paįvairino Rokiškio muzikos mokyklos mokytojų atliekami muzikiniai kūriniai. Kunigui, poetui už bendradarbiavimą parapijos laikraštyje „Liepsnelė“ dėkojo kunigas Virginijus Šimukėnas, už prasmingą kūrybos vakarą šiltus padėkos žodžius išsakė Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojos, rajono literatų klubo „Vaivorykštė“ nariai. Renginys baigėsi, bet dalyviai ilgai nesiskirstė, dar ilgai kunigas Justas skaitytojams rašė palinkėjimus ir autografus.

Rokiškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija