2010 m. lapkričio 19 d.
Nr. 84
(1869)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Perdažyta bažnyčia

Robertas BUCKUS

Riečių Švč. Trejybės bažnyčia
prieš perdažymą
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotrauka

Maždaug už 11 kilometrų į šiaurę nuo Simno ir pusantro kilometro į rytus nuo Žuvinto ežero yra įsikūręs mažas Riečių bažnytkaimis, kuriame ant kalniuko stovi 1919 metais pastatyta liaudies architektūros formų stačiakampio plano Švč. Trejybės bažnyčia su bokšteliu ir zakristija. Tai ne tik maldos namai, bet ir istorinis paminklas. Jos šventoriaus tvora – su mūriniais vartais, o į bažnyčią veda aukšti laiptai. 1924 metais čia įkurta parapija, dabar joje – tik 120 gyventojų. Parapiją aptarnauja iš kitur atvykstantys kunigai. Dabar – Krokialaukio klebonas kun. Gintautas Romualdas Steponaitis, čia atvykstantis nuo 2002 metų. Visai nublukusi bažnyčia jo rūpesčiu neseniai buvo baigta perdažyti. Darbus atlikusios UAB „Fildingas“ vyrai su rankiniais prietaisais pakaitinę nuėmė net keturis sluoksnius senų dažų. Ilgiausiai užtruko šis paruošiamasis darbas, o paskui bažnyčia buvo perdažyta kraštovaizdžiui derančia žalsva spalva, kurią parinko architektė Reda Marcinkevičienė. Statybininkai taip pat restauravo kryžių, pakeitė kai kuriuos langus, padarė naujus vartus į šventorių. Lėšų perdažymo ir kitiems darbams atlikti skyrė Marijampolės rajono savivaldybė. Beje, prieš keletą metų ji skyrė lėšų bažnyčios stogui ir langams pakeisti.

Riečiai,
Marijampolės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija