2011 m. kovo 23 d.
Nr. 22
(1902)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Susibūrė radviliškiečiai

Benjaminas ŽULYS

Prieš 20 metų Kaune buvo įkurtas Aukštaitijos klubas, kurio organizatorė ir vadovė nuo pirmų dienų  buvo ir tebėra pedagogė Aldona Šernienė. Po klubo sparnu prisiglaudė Tėviškei pagražinti draugija, kurios įkūrėjas buvo prieškaryje Kaune plačiai žinomas visuomenės veikėjas, rašytojas prelatas Juozas Tumas-Vaižgantas. Nūnai jo vardu pavadintame muziejuje šalia Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios, kurioje Vaižgantas dirbo, buvo surengta popietė, į kurią susirinko Radviliškyje gimę, gyvenę, o dabar Kaune gyvenantys tų kraštų žmonės. Renginio organizatorius – muziejaus vadovas poetas Alfas Pakėnas. Į pirmą susitikimą suėjo ne itin didelis būrys kraštiečių, tačiau kalboms, prisiminimams buvo apsčiai peno. Susitikime aktyviausios buvo pedagogės. Pasirodo, kad vieną su kita sieja jaunystėje pažinoti žmonės, vietovės, kai kurios netgi gyvenusios toje pat gatvėje.

Kaune gyvena daug nuo Radviliškio kilusių žmonių, ne vienas jų šiandien žinomas gamybos organizatorius, visuomenės veikėjas, mokslininkas. Tarp šių – Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Laima Sajienė, gimtinę palikusi 1977 metais. Susitikime ji papasakojo, kad universitete dirba dar trys iš Radviliškio kilę pedagogai, o tarp studentų kraštiečių susirinktų nemažas būrelis. Mokslininkė dažnai aplankanti gimtąsias vietas, kurios jai visuomet liks artimomis ir brangiomis.  

Susirinkę radviliškiečiai nutarė įkurti Radviliškėnų draugiją. Tai bus Aukštaičių klubo padalinys su savo tradicijomis, renginiais. Draugijos būstine pasirinktas Vaižganto butas-muziejus ant Nemuno kranto. Nors būdama labai užsiėmusi, L. Sajienė, paakinta kraštiečių, sutiko būti bendruomenės pirmininke.         

Steigiamajame susirinkime dalyvavo ir A. Šernienės vyras kaunietis, poetas, inžinierius Povilas. Jis ne kartą lankėsi žmonos tėvonijoje, žino krašto istoriją. Jis susirinkusiems pristatė ketvirtą savo poezijos knygelę „Žydės mūsų šalelė“. Joje – posmai, skirti Lietuvai, jos žmonėms. „Rašau doriems, darbštiems Lietuvos kaimų ir miestų žmonėms, kurie kasdieniu atkakliu darbu, nepaisydami patirtų skriaudų ir nusivylimų, kuria mūsų šaliai šviesią ateitį“, – sakė knygos autorius.

Kauno radviliškiečiai viliasi, kad į jų gretas aktyviai įsijungs jaunimas. Su juo ir popietės bus skalsesnės, ir išvykos linksmesnės.   

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija