2011 m. kovo 23 d.
Nr. 22
(1902)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Raudonasis ir rudasis – abu labu tokiu

Edmundas Simanaitis

Agresoriai  svaidėsi ultimatumais

Komunistinė Rusija, tuomet  dar prisidengusi Sovietų Sąjungos iškaba, ir nacistinė Vokietija  suplanavo Antrojo pasaulinio karo pradžią ir Rytų Europos nepriklausomų valstybių užgrobimą.  Įslaptintą   Stalino ir Hitlerio  suokalbį pasirašė  agresorių atstovai  Molotovas ir  Ribentropas Kremliuje 1939 m. rugpjūčio 23 dieną. Šis suokalbis vertintinas kaip pats didžiausias XX amžiaus nusikaltimas.  


Atoveiksmis į nutautinimą

Algimantas Zolubas

Mename laikus, kai sovietiniai ideologai Lietuvą ketino paversti teritorija be lietuvių. Sovietų Sąjungoje tautybė, išskyrus „vyresniojo brolio“ tautybę, buvo ignoruojama arba žeminama, taip daug tautybių ir jų kalbų išnyko, o imperijos sudėtyje esančios visos tautos buvo vadinamos „sovetskij narod“ (tarybinė liaudis). Tačiau asmens dokumentuose priklausomybė nacijai (tautybė), tikėtina, buvo fiksuojama tik tam, kad matytųsi, jog esi „vyresnis brolis“ ar „mažesnis brolis“.


Apie jaunimo tautinius jausmus ir šventines eisenas

(sovietmečio politinio kalinio nuomonė) 

Neseniai prabėgusi Kovo 11-osios šventė sukėlė įvairiabalsį atgarsį žiniasklaidoje. Ypač daug diskusijų kilo apie jaunimo eitynes Vilniaus  ir Kauno gatvėmis. Vieni reiškia susirūpinimą dėl netinkamų tautinių jausmų (eisenose skambėjo kitų tautybių žmones užgaunantys šūkiai), kiti įžvelgia protestą prieš Lietuvoje vykstančią emigraciją, abejingumą valstybės ir tautos likimui, o kairieji kraštutiniai radikalai – homo sovieticus ir jų atžalos eisenas sutinka šūkiais „fašistai nepraeis“. Tačiau tenka pripažinti, kad eisenose radikaliai nusiteikusio jaunimo buvo nedaug. Didelė dalis dalyvaujančių eisenose norėjo tik pademonstruoti savo tautinius jausmus.


Susibūrė radviliškiečiai

Benjaminas ŽULYS

Prieš 20 metų Kaune buvo įkurtas Aukštaitijos klubas, kurio organizatorė ir vadovė nuo pirmų dienų  buvo ir tebėra pedagogė Aldona Šernienė. Po klubo sparnu prisiglaudė Tėviškei pagražinti draugija, kurios įkūrėjas buvo prieškaryje Kaune plačiai žinomas visuomenės veikėjas, rašytojas prelatas Juozas Tumas-Vaižgantas. Nūnai jo vardu pavadintame muziejuje šalia Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios, kurioje Vaižgantas dirbo, buvo surengta popietė, į kurią susirinko Radviliškyje gimę, gyvenę, o dabar Kaune gyvenantys tų kraštų žmonės. Renginio organizatorius – muziejaus vadovas poetas Alfas Pakėnas. Į pirmą susitikimą suėjo ne itin didelis būrys kraštiečių, tačiau kalboms, prisiminimams buvo apsčiai peno. Susitikime aktyviausios buvo pedagogės. Pasirodo, kad vieną su kita sieja jaunystėje pažinoti žmonės, vietovės, kai kurios netgi gyvenusios toje pat gatvėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija