2011 m. balandžio 8 d.
Nr. 27
(1907)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Tautodailininko „Prakalbinti ąžuolai“ – Seime

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kalba tautodailininkas Antanas Ruškys

Seime kovo 23 dieną  Seimo nario Justino Urbonavičiaus iniciatyva atidaryta tautodailininko, liaudies meistro Antano Ruškio darbų (paveikslai, medžio drožiniai) paroda.

Poetas, rašytojas, žemaitis Antanas Ruškys gimė 1924 m. kovo 4 dieną Endriejavo krašte, Auksorų kaime. 1946 m. sausio viduryje suimtas, nuteistas 10 metų griežto režimo lagerio ir 5 metams be teisių. Į Lietuvą su žmona Eugenija Jarašiūnaite sugrįžo 1962 metais. Negalėdami apsistoti gimtinėje, rado galimybę apsigyventi Kaune. Nuo 1988 metų Antanas ir Eugenija Ruškiai gyvena Raudondvaryje.


Naujienų vaivorykštė

Medis, sušildytas rankomis ir širdimi

Jonas PETRONIS

Parodos autorius Erikas Čypas

Zarasų krašto muziejuje atidaryta dusetiškio Eriko Čypo pirmoji personalinė paroda, kurioje eksponuojami originalūs medžio drožybos darbai – prieverpstės. Prieverspstė – tai verpiamojo ratelio lentelė, prie kurios prismeigiamas arba pririšamas verpalų kuodelis. Šio dirbinio forma, atėjusi iš amžių gilumos, mažai žinoma jaunam žmogui.

Gimė ir augo Erikas prie poetų apdainuotų Sartų. Čia susipažino su menu. Dusetose nuo seno ypatingas dėmesys skiriamas dailei. Jos paslapčių Eriką išmokė savo darbui atsidavę mokytojai, tarp kurių – ir žinomas pedagogas Romualdas Pučekas. Mokydamasis Dusetose Erikas susidomėjo medžio drožyba. Atvyko į Kauną norėdamas mokytis medžio drožybos, tačiau tais metais priėmimo į šią specialybę nebuvo, tuomet vaikinas pasirinko artimą specialybę – mokėsi meninių baldų gamybos staliaus profesijos. Mokykloje gimė pirmieji Eriko darbai – mediniai plaktukai su drožinėtomis saulėmis ir ąžuoliniai ornamentuoti kampainiai. Mokykloje išmoko gaminti medinius baldus su inkrustuotomis detalėmis, pats iš chirurgijos skalpelių ir metalo pjūkliukų pasigaminti drožybos instrumentus.


Naujienų vaivorykštė

Dainavimas – tai šventė

Veronika Živilė BALTUŠNIKAITĖ,

Buvusi Kauno Įgulos bažnyčios,
Kauno Arkikatedros Bazilikos, „Jaunystės“ chorų choristė

„Perkūnas“ po Atvelykio koncerto
prie Griškabūdžio bažnyčios. 2010 m.

Choro gimimas

Lietuva nuo seno garsėja savo dainomis, atspindinčiomis tautos dvasią. 2003 metais Lietuvos dainų ir šokių šventės įrašytos į pasaulio Nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Galima didžiuotis Kauno vyrų choru „Perkūnas“, kuris dalyvauja visose Dainų ir šokių šventėse, koncertuoja Lietuvoje ir atstovauja jai užsienyje. Choro repertuare yra apie 130 kūrinių, jis koncertavo Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos, Čekoslovakijos, Maskvos, Italijos, Estijos ir Suomijos klausytojams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija