2011 m. gegužės 13 d.
Nr. 36
(1916)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Atmintis

Kun. Jonas Katelė ir mūsų laikai

Prof. Petras Bielskis

Akad. Algirdas Gaižutis, vyskupas
Jonas Kauneckas, doc. dr. Aleksandras
Guobys ir prof. Vladas Žulkus

Šiais metais sukanka 180 metų nuo M. Valančiaus mokinio, švietėjo, slaptų vaidinimų globėjo kun. Jono Katelės (1831–1908) gimimo.

Klaipėdos universitetas drauge su Panevėžio vyskupijos kurija šiuos metus paskyrė kun. J. Katelės atminimui. Pirmasis didelis renginys – respublikinė mokslinė konferencija „Kun. Jonas Katelė ir mūsų laikai“ buvo surengta Klaipėdos universiteto senato freskinėje salėje balandžio 27 dieną. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas kalbėjo: „Pritariu, iš širdies pritariu, kad dabar svarbiau kalbėti ne apie kun. J. Katelės laikus, o apie mūsų laikus“. Vyskupas džiaugėsi aktyviu studentijos dalyvavimu konferencijos darbe. Lituanistų-režisierių grupė sugiedojo keletą retų, graudžių lietuvių pasipriešinimo (partizanų) dainų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija