2011 m. gegužės 18 d.
Nr. 37
(1917)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Spaudos ir knygos šventė

Benjaminas ŽULYS

Pogrindžio spaustuvės
„ab“ įkūrėjas Vytautas Andziulis

Parodos fragmentas

Gegužės 6 dieną Kauno rajono Domeikavos seniūnijos Salių kaime esančioje Vytauto Didžiojo karo muziejaus Naujausių laikų karybos istorijos skyriaus padalinyje Pogrindžio spaustuvėje „ab“ vyko tradicinis kasmetinis renginys „Lietuviškų katakombų šviesa“, skirtas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.  Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas susirinkusiems renginio dalyviams kalbėjo apie šviesaus atminimo poligrafininką dr. Vilių Užtupą (1927–2008).

Nuo 1961 m. V. Užtupas dirbo leidyklos „Šviesa“ redaktoriumi, direktoriaus pavaduotoju. 1963 m. Vilniaus universitete jis neakivaizdžiai baigė žurnalistikos studijas, o nuo 1963 m. Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete dėstė leidybos organizavimą ir poligrafijos pagrindus. 1979 m. Maskvos poligrafijos institute apgynė disertaciją apie senųjų Lietuvos spaustuvių raidą. 1979–1992 m. V. Užtupas dirbo Vilniaus universiteto Žurnalistikos katedroje, 1989 m. kartu su kitais įkūrė „Sietyno“ leidyklą, kuri išleido B. Brazdžionio eilėraščių knygą „Poezijos pilnatis“, „Lietuvos albumą“, V. Biržiškos „Aleksandryną“. 1992 m. įkūrė savo leidyklą „Vilius“ ir išleido nemažai vertingų leidinių. V. Užtupas pirmasis Lietuvoje pradėjo leisti miniatiūrines knygutes. Tarp keliolikos išleistų – jo paties parašytos lietuvių lakūnų biografijos („S. Darius ir S. Girėnas“, „Feliksas Vaitkus“ ir kt.). Šių knygučių formatas – 34x25 mm, o pats mažiausias leidinys „Lietuviškai knygai – 450 metų“ (jo formatas tik 16,5x14,1 mm) įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. Jis išleido plačios apimties studiją „Lietuvos spaustuvės“, kurioje nušviečiama Lietuvos poligrafijos raida nuo carizmo laikų iki šių dienų.

Spaustuvės įkūrėjas ir vadovas nuo pirmų jos gyvavimo laikų dar pogrindžio sąlygomis, buvęs ilgametis Kauno „Raidės“ spaustuvės darbuotojas Vytautas Andziulis papasakojo, kokiomis sunkiomis ir rizikingomis sąlygomis sovietmečiu teko leisti patriotinę, religinę literatūrą, ją platinti visoje Lietuvoje.

Savo mintimis apie spaudos vaidmenį, jos tikslus kalbėjo jo bičiulis Domas Akstinas, kuris po 1990-ųjų šioje spaustuvėje leido savo rengtus spaudinius.

Renginį vedė Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus Domeikavos kultūros centro direktorė Danguolė Kasparienė. Po renginio koncertavo Domeikavos jaunimo ansamblis, vadovaujamas Rasos Andriukaitienės.

Aušros JUREVIČIŪTĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija