2011 m. gegužės 18 d.
Nr. 37
(1917)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Benediktas XVI: religijos laisvė yra prigimtinė teisė

Mindaugas BUIKA

Socialinių mokslų ekspertų vertinimas

Taip jau sutapo, kad šiemetinė Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pavasario sesija vyko per jos įkūrėjo palaimintojo Jono Pauliaus II beatifikacijos iškilmes. Nuo balandžio 29 iki gegužės 3 dienos vykusiame susitikime buvo gera proga prisiminti Palaimintojo indėlį į Bažnyčios socialinio mokymo vystymą, kurio kulminacija ir galima laikyti minėtos Vatikano institucijos įsteigimą. 1994 metais įkurta Popiežiškoji socialinių mokslų akademija, kuriai priklauso žymus teisės, politikos, sociologijos, ekonomikos ir teologijos sričių ekspertai, įvairiais atžvilgiais svarsto visuomeninius reiškinius pasaulyje, taip vertingomis rekomendacijomis prisidėdami prie Bažnyčios bendrojo gėrio ir taikos skatinimo pastangų.


Laisvas tikėjimas – žmogiškumo pagrindas

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas ir Popiežiškosios
socialinių mokslų akademijos
pirmininkė Merė Ana Glendon

Sekuliaraus fundamentalizmo grėsmė

 Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos pirmininkė Merė Ana Glendon, apžvelgdama pavasario sesijos pranešimus apie religijos laisvę, pažymėjo, kad šios institucijos įkūrėjas palaimintasis popiežius Jonas Paulius II savo socialiniame mokyme šiam klausimui skyrė didelį dėmesį.  Gegužės 4 dieną kalbėdama Vatikane surengtoje spaudos konferencijoje amerikietė Harvardo universiteto profesorė priminė, kad prieš du dešimtmečius įveikiant komunistinį totalitarizmą Rytų ir Vidurio Europoje bei kuriant vertybėmis paremtą demokratiją laisvas tikėjimo išpažinimas buvo vienas rimčiausių iššūkių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija