2011 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 57
(1937)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

„Subatos vakarėlis“  Dzūkijos nacionaliniame parke

Rūta Averkienė

Musteikiškis meistras Romas
Norkūnas rodė, kaip pinami krepšiai,
lupamos karnos ir dirbami kiti darbai

Dainuoja folkloro ansamblis
„Liedags“ iš Latvijos

Tarptautinio folkloro festivalio
„Subatėlės vakarėly...“ žiūrovai

Antrąjį liepos savaitgalį vyko tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“, kurį organizavo Dzūkijos nacionalinio parko (DNP) ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Šiemet jis buvo skirtas Dzūkijos nacionalinio parko dvidešimtmečiui paminėti ir antrus metus vyko ne tik Marcinkonyse. Šeštadienį liaudies dainomis ir šokiais jo dalyviai žmones linksmino Margionyse, Lynežeryje, Marcinkonyse, o sekmadienį – Zervynose ir Mardasave.

Pagrindinis festivalio koncertas žiūrovus sukvietė į Marcinkonis, prie Kastinio ežero. Į jį susirinko ne tik Lietuvos folkloro ansambliai, bet ir svečiai iš Latvijos bei liaudies dainų pasiilgę svečiai.

Festivalį dzūkiška daina pradėjo Marcinkonių etnografinio ansamblio dainininkai, vadovaujami Rimutės Avižinienės. Dzūkijos nacionalinio parko dvidešimtmečio proga jo darbuotojai svečiams paruošė dovaną – sušoko dzūkišką kadrilių. Vėliau koncertavo folkloro ansamblis „Kupolė“ iš Kauno (vadovas A. Bernatonis), Kupiškio kultūros centro etnografinis ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė), Vilniaus miesto folkloro ansamblis „Varangė“ (vadovė Varsa Zakarienė), Nedzingės folkloro ansamblis „Nedzingėnai“ (vadovė Nijolė Maceikienė), folkloro ansamblis „Liedags“ iš Latvijos.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius sveikindamas šventės dalyvius sakė, kad parko darbuotojai per tokias šventes pristato kultūros paveldo vertybes ir senąsias tradicijas bei papročius.

Šmaikščiais dzūkiškais pajuokavimais šventės dalyvius linksmino renginio vedėjai – Marcinkonių etnografijos muziejaus vedėjas Jonas Bajoriūnas ir Marcinkonių lankytojų centro vedėja Lina Černiauskienė.

Koncerto metu buvo apdovanoti DNP direkcijos organizuotų konkursų laureatai ir dalyviai. „Etnografiškiausios sodybos“ konkurso laureatu tapo Zigmas Kindaris iš Subartonių. Padėkomis ir knygomis buvo apdovanoti kiti šio konkurso dalyviai – Darius Vilčinskas iš Zervynų bei Marija Liugienė ir Albina Zalanskienė iš Mardasavo. „Etnografiškai atstatomos sodybos“ laureatais tapo Violeta ir Algirdas Jasiūnai iš Žiūrų kaimo. Padėkomis ir knygomis apdovanoti Aušra Gasiūnienė iš Žiogelių kaimo ir Vytautas Paulaitis, Marcinkonyse atstatantis tėvų sodybą. Gražiausiai savo darželį pagal senąsias dzūkų tradicijas puoselėja Rožė Pačkauskienė iš Marcinkonių – ji tapo „Etnografinių darželių“ konkurso laureate. Padėkomis ir knygomis apdovanoti Ona Bereckienė ir Edmundas Talaška iš Žeimių, Stefanija Galubickienė bei Vida ir Algis Kelmeliai iš Merkinės. Laureatams buvo įteiktos specialios lentelės su nominacijos užrašu, diplomai ir prizai, o nominantams – padėkos ir prizai. Šventės dalyviai buvo apdalinti „Dėkavonėmis“ ir kitomis dovanomis. Komisijos pirmininkas, Merkinės lankytojų centro vedėjas Algimantas Černiauskas pasakojo, jog komisijai teko apvažiuoti ne vieną kaimą ir aplankyti ne vieną dešimtį sodybų. „Skaudu, bet, deja, senasis dzūkų gyvenimo būdas baigiasi...“ – sakė A. Černiauskas.

Šventėje buvo galima įsigyti ne tik Dzūkijos nacionalinio parko leidinių, bet ir suvenyrinių drobinių maišelių ir marškinėlių su lututės atvaizdu. Šalia scenos vyko dzūkiškas turgelis, kuriame buvo galima atsigaivinti namine gira, sula, nusipirkti naminės duonos ir pyragų, grikių babkos, rankdarbių. Dzūkijos nacionaliniame parke puoselėjamus senuosius amatus demonstravo musteikiškis meistras Romas Norkūnas. Jis rodė, kaip pinami krepšiai, lupamos karnos ir dirbami kiti darbai.

Vėliau šventė persikėlė į etnografijos muziejų, kur iki vėlumos dalyviai nenuilsdami dainavo ir šoko.

Varėnos rajonas
Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija