2011 m. rugpjūčio 17 d.
Nr. 57
(1937)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

„Subatos vakarėlis“  Dzūkijos nacionaliniame parke

Rūta Averkienė

Musteikiškis meistras Romas
Norkūnas rodė, kaip pinami krepšiai,
lupamos karnos ir dirbami kiti darbai

Antrąjį liepos savaitgalį vyko tradicinis tarptautinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“, kurį organizavo Dzūkijos nacionalinio parko (DNP) ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Šiemet jis buvo skirtas Dzūkijos nacionalinio parko dvidešimtmečiui paminėti ir antrus metus vyko ne tik Marcinkonyse. Šeštadienį liaudies dainomis ir šokiais jo dalyviai žmones linksmino Margionyse, Lynežeryje, Marcinkonyse, o sekmadienį – Zervynose ir Mardasave.


Etnografija

Lietuvos liaudies kultūros centro darbai ir rūpesčiai

Libertas Klimka

Vilniuje, taip pat ir kai kuriuose kituose krašto miestuose vyksta tarptautinio „Balticos“ folkloro festivalio renginiai. Tai tradicinė, jau tryliktoji, šventė, kas keletą metų surengiama vienoje iš Baltijos šalių. Sumanytas kaip gerų kaimynų tautinio meno renginys, festivalis kaskart sulaukia svečių ir iš tolimų šalių, parodančių itin savitą folklorą.

Šiomis dienomis sostinės gatvėse dažnai sumirga spalvingi tautiniai rūbai, aikštėse ir koncertų salėse skamba tradicinės dainos, kupinos ir ilgesio, ir džiugesio – kaip ir pats gyvenimas. Tik jų poetika bei melodika yra šimtmečių nugludinta...


Lietuvių tautos, valstybės ir ūkio ugdytojas

Saliamono Banaičio 145-osioms gimimo metinėms

Vilmantas KRIKŠTAPONIS

Saliamonas Banaitis

Saliamonas Banaitis… Ši pavardė daug metų kartojama savo tėvynę mylinčių lietuvių. Tačiau istorinių permainų metais kai kada ši pavardė būdavo nutylima, nes mūsų tėvynėje šeimininkaujant svetimiesiems, savo tėvynės laisvei pasiaukojusių žmonių pavardes buvo stengiamasi ištrinti iš lietuvių istorijos puslapių. Taip buvo užmarštin skandinami ir S. Banaičio nuopelnai iš carinės priespaudos atgimstančiai lietuvių tautai ir valstybei. Šiandien, kai Lietuva ir jos šviesuomenė dūsta modernizmo ir kitų svetimybių mums patiekiamuose teršaluose, vis dažniau vertėtų prisiminti lietuvių tautos ąžuolus. Tarp pastarųjų buvo ir knygnešys, varpininkas, spaustuvininkas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, lietuviškų akcinių bendrovių steigėjas nepriklausomoje Lietuvoje Saliamonas Banaitis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija