2011 m. rugpjūčio 19 d.
Nr. 58
(1938)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krekenavos bažnyčia – jau Bazilika

Bronius VERTELKA

Iškilmingoje eisenoje aplink
bažnyčią – kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, Krekenavos klebonas
kan. Petras Budriūnas, dešinėje –
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Krekenaviečių Žolinės procesija

Prie altoriaus (iš kairės):
kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
Panevėžio ir Šiaulių vyskupai –
Jonas Kauneckas bei Eugenijus
Bartulis

Krekenaviečių Žolinės procesija

Bazilikos titulą žymintis herbas
buvo papuoštas žalumynų vainiku

Sekmadienį Pivašiūnuose prasidėję ir šią savaitę besitęsiantys Žolinės atlaidai – svarbiausia vasaros katalikiška šventė. Pirmadienį Lietuvos vyskupai ir gausi maldininkų minia dalyvavo Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose. Tačiau svarbesnė ši diena buvo Krekenavos parapijai, nes šio miestelio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai suteiktas Bazilikos titulas.

Tiek žmonių, kiek jų buvo pirmadienį – Žolinės atlaidų dieną – miestelis senokai nematė. Susirinko tie, kurie norėjo išgirsti džiugiausią naujieną – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovei suteikiamas Bazilikos titulas. Gausybė tikinčiųjų klūpodami ėjo ratą apie stebuklingų galių turintį Dievo Motinos paveikslą, iš jo tikėdamiesi  palaimos.

12-tą valandą prie altoriaus, į kurį įmontuotas stebuklingasis paveikslas, atėjo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, Panevėžio ir Šiaulių vyskupai Jonas Kauneckas bei Eugenijus Bartulis. Panevėžio vyskupas pranešė, kad Dievo Motinos užtarimu Krekenavos šventovė skelbiama Bazilika. Tai iš tiesų  šių – Gailestingumo, Laisvės gynimo ir didžiųjų netekčių atminimo – metų pats didžiausias stebuklas. Krekenavos maldos namai iškeliami į garbingiausių bažnyčių, į popiežiškųjų bazilikų rangą.

Apaštalų Sosto dekretą perskaitė Panevėžio vyskupo vikaras kun. dr. Gediminas Jankūnas. 2011 metų birželio 30 dieną Apaštalų Sostas paskelbė, kad Krekenavos šventovei, atsiliepiant į Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko laišką-prašymą, suteiktas mažosios Bazilikos titulas ir garbė. Tai nuostabus Panevėžio vyskupijos Krekenavos piligriminės šventovės apdovanojimas – didžiulis išaukštinimas. Mintis Krekenavos bažnyčiai prašyti Bazilikos vardo kilo 2009 metų pradžioje, rengiantis Krekenavos miestelio ir stebuklingojo paveikslo 600 metų jubiliejui.  2009 metų  kovo 9 dieną Popiežiui  Benediktui XVI į Apaštalų Sostą  iškilminga lotynų kalba buvo parašytas  vyskupo, visų vyskupijos kunigų ir visų tikinčiųjų vardu laiškas, pagrįstas tvirtais teiginiais.

Bazilikos statusas suteikiamas ypatingos reikšmės katalikų bažnyčioms (septynios katalikų bažnyčios – penkios Romoje ir dvi Asyžiuje – yra didžiosios bazilikos, visos kitos bazilikos pasaulyje turi mažosios bazilikos vardą).

Prieš pradėdamas šv. Mišių auką, kardinolas A. J. Bačkis pasveikino Panevėžio ir Šiaulių vyskupus. Savo pamoksle kardinolas pabrėžė, kad Krekenavos šventovė pateko į viso pasaulio didžiausių šventovių sąrašą. Ypatinga ir tai, kad  ši žinia tikinčiuosius pasiekė švenčiant Žolinės atlaidus – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę. Kalbėdamas apie Dievo Motiną, Jo Eminencija pažymėjo jos paprastumą. Nemažą pamokslo dalį ganytojas skyrė šeimoms ir jų problemoms: „Skundžiamasi blogu vaikų elgesiu, bet matome ir iš to kylančias tragedijas. Tai kyla ir dėl to, kad motinystė mūsuose jau nuvertinta – ji yra „nemadinga“. Išvažiuojama į užsienius, o vaikai paliekami be globos ir auklėjimo. Padėkime šeimai būti, kuo ji privalo būti“, – ragino kardinolas. Juk šeima privalo būti Namų Bažnyčia. Baigdamas pamokslą, kardinolas A. J. Bačkis linkėjo Dievo gailestingumo, kuris reiškia suprasti kitą, užjausti, pagelbėti.

Po šv. Mišių vysk. J. Kauneckas dėkojo kard. A. J. Bačkiui, kitiems atvykusiems dvasininkams, kartu priminė, kad Krekenavos apylinkės yra partizanų žemė ir net aštuoni krekenaviškiai yra įrašyti į Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kankinių sąrašą. Kard. A. J. Bačkis prisiminė, kad ir jo tėveliai yra aukštaičiai, todėl ir jis, Kardinolas, yra kaip baltas piligrimas prie stebuklingojo Krekenavos Marijos paveikslo.

Sumos šv. Mišiose giedojo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros ir Vytauto Mikalausko meno mokyklos chorai. Iškilmėje dalyvavo Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis su žmona, rajono Tarybos nariai, seniūnai, Seimo nariai.

Krekenava, Panevėžio rajonas
Autoriaus ir Livijos ŠIUGŽDIENĖS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija