2011 m. rugpjūčio 19 d.
Nr. 58
(1938)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Krekenavos bažnyčia – jau Bazilika

Bronius VERTELKA

Sekmadienį Pivašiūnuose prasidėję ir šią savaitę besitęsiantys Žolinės atlaidai – svarbiausia vasaros katalikiška šventė. Pirmadienį Lietuvos vyskupai ir gausi maldininkų minia dalyvavo Žolinės atlaiduose Pivašiūnuose. Tačiau svarbesnė ši diena buvo Krekenavos parapijai, nes šio miestelio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčiai suteiktas Bazilikos titulas.


Prie Kristaus kryžiaus prisilietus

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Neseniai viename laikraštyje, esą remiantis grupės anoniminių kunigų parodymais, įvairiais nebūtais dalykais buvo apkaltintas Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Mūsų skaitytojai pasijuto tarsi sovietmetyje, kai spaudoje vyskupus ir kunigus kaltindavo dėl visko. Vis dėlto „XXI amžius“ paprašė arkivyskupo atsakyti į kelis klausimus, susijusius su tuo rašiniu.


Gyvojo rožinio kongresas Rokiškyje

Zita Kutrienė,

Rokiškio dekanato Pandėlio parapijos GR vadovė

„Gyvojo rožinio“ draugijos kongreso
dalyviai rengiasi procesijai

Rugpjūčio 6 dieną tikintieji rinkosi į išpuoštą Rokiškio Šv. Mato bažnyčią, kurioje vyko Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ (GR) draugijos 7-asis kongresas, skirtas palaimintajam Jonui Pauliui II ir Švč. Mergelei Marijai – gailestingumo motinai.

Kongreso tikslas – išreikšti tikinčiųjų bendrystę ir vienybę. GR draugija yra gyvybingiausia Panevėžio vyskupijoje. Pasak vyskupo Jono Kaunecko, Panevėžio vyskupijos GR gretos yra gausiausios šalyje: organizacijai priklauso per 6,5 tūkst. tikinčiųjų. Šiuo metu Rokiškio dekanate veikia 36 (po 20 narių) GR būreliai. Daugiausia GR narių yra Obeliuose ir Pandėlyje. Dažniausiai GR būrelio narės yra moterys, o Pandėlyje yra būrelis, į kurį susibūrė  vien vyrai.


Maldos suartinti

Jurgita Paulauskaitė

Susitikimo dalyviai

Belaukdami Žolinės šventės, rugpjūčio 13 d. Telšiuose susitiko kunigo Ramūno Norkaus suburta bei globojama, jau penkmetį švenčianti Gyvojo rožinio grupelė.

Idėja suburti Gyvojo rožinio grupelę kunigui kilo 2006 metais, kai baigė seminariją ir priėmė diakonystės šventimus. Pradžioje buvo 13 narių, dabar išaugome iki 120. Iš jų du vienuoliai, 14 kunigų, 86 moterys, 18 vyrų, tarp jų yra aštuonios šeimos (vyras ir žmona); jauniausia narė 14-metė Gabrielė, vyriausia – Kazė, 86 m.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija