2011 m. rugpjūčio 19 d.
Nr. 58
(1938)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Gyvojo rožinio kongresas Rokiškyje

Zita Kutrienė,

Rokiškio dekanato Pandėlio parapijos GR vadovė

„Gyvojo rožinio“ draugijos kongreso
dalyviai rengiasi procesijai

Šv. Mišių auka Rokiškio
Šv. Mato bažnyčioje

Iškilminga eisena patraukė
į Rokiškio Krašto muziejų

Vyskupas Jonas Kauneckas
dėkojo kongreso dalyviams

Rugpjūčio 6 dieną tikintieji rinkosi į išpuoštą Rokiškio Šv. Mato bažnyčią, kurioje vyko Panevėžio vyskupijos „Gyvojo rožinio“ (GR) draugijos 7-asis kongresas, skirtas palaimintajam Jonui Pauliui II ir Švč. Mergelei Marijai – gailestingumo motinai.

Kongreso tikslas – išreikšti tikinčiųjų bendrystę ir vienybę. GR draugija yra gyvybingiausia Panevėžio vyskupijoje. Pasak vyskupo Jono Kaunecko, Panevėžio vyskupijos GR gretos yra gausiausios šalyje: organizacijai priklauso per 6,5 tūkst. tikinčiųjų. Šiuo metu Rokiškio dekanate veikia 36 (po 20 narių) GR būreliai. Daugiausia GR narių yra Obeliuose ir Pandėlyje. Dažniausiai GR būrelio narės yra moterys, o Pandėlyje yra būrelis, į kurį susibūrė  vien vyrai.

Panevėžio vyskupijos GR vadovė Nijolė Gylienė, Rokiškio dekanato GR organizacijos vadovė Ona Seibutienė ir GR dvasios vadovas Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas įdėjo daug pastangų ir laiko, kad kongresas vyktų sklandžiai. Kongrese dalyvavo visų devynių Panevėžio vyskupijos dekanatų atstovai bei svečiai iš Vilniaus, Kauno, Tytuvėnų, Kelmės ir Kaišiadorių.

Kongresas prasidėjo Švč. Sakramento adoracija. Vėliau, giedodami GR himną, tikintieji šventoriuje įsiliejo į procesiją Rožinio maldos kalbėjimui. Procesiją vedė ir slėpinių altorius skoningai papuošė klierikas Ernestas Želvys. Maldininkai buvo sužavėti klieriko apmąstymų, susietu su nūdienos aktualijomis, gilumu. Procesijos dalyviai, eidami nuo vienos stoties į kitą, giedojo giesmes, šlovinančias Mariją.

Po iškilmingos procesijos kongreso dalyviai rinkosi į bažnyčią dalyvauti Šv. Mišiose, kurias su kitais kunigais aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas. Pamoksle vyskupas kalbėjo apie tai, kaip svarbu kiekvienam žmogui vykdyti krikščioniškas priedermes, garbinti Dievą. Ganytojas priminė svarbiausius palaimintojo Jono Pauliaus II gyvenimo ir veiklos etapus. Konferencijos dalyviai, kurių buvo apie pusantro tūkstančio, netilpę į šventovę turėjo galimybę šv. Mišių auką girdėti šventoriuje. Šventės organizatoriai pasirūpino, kad būtų paruošta galinga garso aparatūra, suolai atsisėsti ir vanduo atsigaivinti.

Po Šv. Mišių kunigas, teologijos mokslų daktaras Gediminas Jankūnas vedė konferenciją apie palaimintąjį Joną Paulių II.

Po paskaitos konferencijos dalyviai bažnyčios šventoriuje pasodino atminimo medelį ir iškilminga eisena patraukė į Rokiškio Krašto muziejų, kur vyko agapė. Susirinkusieji joje vaišinosi ir bendravo, o juos linksmino „Bočių“, „Saulalos“ ir Jūžintų kapelos saviveiklininkai.

Kupini bendrystės džiaugsmo ir pripildyti Marijos malonės išsiskyrėme iki kitų metų kongreso, vyksiančio Pasvalyje.

Rokiškis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija