2011 m. spalio 26 d.
Nr. 77
(1957)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Ugdykime jaunimą tautiškai: steikime kiemo teatrus

Dr. Egidijus Mažintas 

Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės SMC
spektaklis „Bitele, skrisk
per Lietuvą“. G. Petkevičaitė-Bitė
(akt. A. Kondraškienė)

„Kiemo teatras, apie kurį tiek svajojome, įsikūrė ir nemažai pasiekė. Svarbiausia, kad teatro veikloje dalyvavo beveik visas centro kolektyvas, – pasakojo Vilniaus G. Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro (SMC) direktorius Gintaras Jurkevičius, atlikęs tarpukario ministro pirmininko Augustino Valdemaro vaidmenį vodevilyje „Bitele, skrisk per Lietuvą“. Kiemo teatras – ugdymas, paremtas vaizdu, judesiu, garsu, dekoracijomis, muzika, improvizacijomis, šokiais, etiudais, artistiškumu. Jis svarbus pozityviosios vaikų socializacijos kontekste, suteikia žinių apie teatrinio  ugdymo istorinį kelią nuo XVI a. Lietuvos mokyklų iki mūsų dienų. Kiemo teatras supažindina su teatrinio  vaikų ugdymo galimybėmis ir šiuolaikinėmis tendencijomis, atskleidžia  teatro privalumus ir pozityvius metodus mokymosi  kontekste“. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras šiais metais švęs 18 metų jubiliejų. Mokyklos direktorius G. Jurkevičius,  vadovaujantis čia nuo pirmųjų dienų, turėjęs viziją pamažu performuoti centrą į respublikinį mokslo ir kultūros židinį, toliau pasakoja: „1994 metais mūsų centras įsteigtas pagal danų FYNS grafystės liaudies mokyklų modelį ir Vilniaus miesto tarybos pavadintas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vardu, netrukus savo pasiekimais bei moksleivių saviraiškos darbais tapo pastebimas ne tik tarp Vilniaus apskrities  mokyklų, bet ir visoje šalyje. Norėdami pateisinti žymios rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos, pasižymėjusios aktyvia pedagogine veikla vardą, pradėjome taikyti ir neformalųjį švietimą“. Taigi paprašėme G. Jurkevičių papasakoti plačiau apie mokytoją Gabrielę Petkevičaitę-Bitę ir apie šį Suaugusiųjų mokymo centrą.


Naujienų vaivorykštė

Spalvų ir minties įvairovė

Benjaminas ŽULYS

Kaune, I. Kanto gatvėje įsikūrusioje dailininkės Irenos Mikuličiūtės dailės galerijoje, vyksta įvairios parodos, dailininkų susitikimai su meno mylėtojais, kiti renginiai. Šį kartą, spalio 11 d., čia buvo atidaryta  10-oji Birštono karališkojo plenero paroda. Savo darbus čia atnešė Aušra Andziulytė, Romanas Averincevas, Violeta Juodzevičienė, Raimondas Majauskas, Mantas Maziliauskas, Sigitas Straigis, Algirdas Šakalys, Alonas Štelmanas, taip pat – šios galerijos šeimininkė Irena.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija