2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Skaitykla

Uteniškiai džiaugiasi nauja knyga apie ilgametį Daugailių kleboną

Dr. Aldona Kačerauskienė

Knygos „Monsinjoras Petras Baltuška“
autorė dr. Aldona Vasiliauskienė
pasirašinėja skaitytojams

Knygos herojus monsinjoras
Petras Baltuška

Rugpjūčio 25 dieną Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos salėje Utenos rajono savivaldybės rūpesčiu buvo pristatyta šiais metais išleista dr. Aldonos Vasiliauskienės knyga „Monsinjoras Petras Baltuška“. Knyga jau buvo pristatyta Ramygaloje (monsinjoro gimtoji parapija), Daugailiuose, kur monsinjoras yra klebonas nuo 1970 metų pavasario.

Renginys Utenoje prasidėjo smuiko melodijomis, kurias atliko Utenos muzikos mokyklos mokytoja Gintarė Armonaitienė kartu su savo mokine Jovita. Savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, vedusi renginį, supažindino su garbingais svečiais, atvykusiais į knygos pristatymą. Svarbiausi iš jų – Utenos dekanas, Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios klebonas kan. Juozapas Kuodis, Seimo narys Edmundas Pupinis, knygos herojus Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas mons. Petras Baltuška, Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebonas kun. Virgilijus Liuima, „Indros“ leidyklos direktorius Antanas Kibickas, Daugailių mokyklos knygos bičiulių draugijos pirmininkas verslininkas Antanas Vilūnas, iš Hagos atvykę Laima ir Rimantas Čekeliai.

Dr. A. Vasiliauskienę daug kas pažįsta iš jos gausių straipsnių „Lietuvos aide“, „Vorutoje“, „XXI amžiuje“, paskaitų, daugybės knygų. Z. Mackevičienė išvardijo ne tik jos nuopelnus katalikiškajai Lietuvos kultūrai, bet ir apdovanojimus, paminėjo jų gausą iš Ukrainos. Akcentuota, kad pristatoma knyga yra šeštoji iš serijos „Bažnyčios šviesa“.

Z. Mackevičienė pakvietė knygos autorę papasakoti apie monografijos kūrimą ir pasidalyti įspūdžiais iš Kijeve vykusio 5-ojo pasaulinio ukrainistų kongreso, į kurį ji buvo pakviesta kaip garbės viešnia atstovauti Lietuvai... Dr. A. Vasiliauskienė pabrėžė, kad kongrese vyravo maldingumo dvasia, o pristatomoji knyga – 17-os metų darbo rezultatas.

Paprašytas tarti žodį mons. P. Baltuška savo kalbą pradėjo su jam būdingu humoru: Apie žemės dulkę daktarė parašė kalną (knygoje yra 696 puslapiai). Monsinjoras prisiminė svarbiausius savo gyvenimo momentus, paminėtus knygoje. Pirmasis sūnaus kunigystę išpranašavo tėvas. Jei gims berniukas, leisime į kunigus, – sakė. Deja, tėvas anksti mirė, bet jo pranašystė išsipildė. Monsinjoras prisiminė tėviškę, Ramygalos apylinkes. Šilta vasaros diena, šviečia skaisti saulė, snaudžia sotūs ganomi gyvuliai... Toje skaisčioje šviesoje piemenukas išvysta neapsakomai gražų Kristaus veidą. Monsinjorui teko susitikti ir bendrauti su žymiais Lietuvos žmonėmis. Anykščiuose aplankytas rašytojas Antanas Žukauskas-Vienuolis pataręs:  Pasakyk gerą pamokslą prieš ruskius, tik žiūrėk, neįkliūk. Rašytoja Bronė Buivydaitė geranoriškai kritikavo jauno vikaro pamokslus.

Utenos dekanas kan. J. Kuodis sakė: „Geri ir geri monsinjoro žodžius. Taip ir knygą skaitai nesustodamas. Knyga stiprina tikėjimą mums, artinantis prie Dievo karalystės“. Jis dėkojo monsinjorui ir dr. Aldonai Vasiliauskienei už knygą.

Mons. P. Baltušką kun. V. Liuima pavadino vaikščiojančia enciklopedija, pasidžiaugė, kad Dievas jį apdovanojo išmintimi, ir tai užfiksuota monografijoje.

Daugailių seniūnė Giedrė Eimutienė stebėjosi mons. P. Baltuškos protingumu, darbštumu, atsidavimu pašaukimui, kuklumu, priminė, kad jis yra Utenos krašto garbės pilietis, be to, mėgsta poeziją, turi sukaupęs didelę biblioteką. Seniūnė padėkos žodžius tarė autorei dr. A. Vasiliauskienei, atskleidusiai minėtas monsinjoro savybes.

Seimo narys E. Pupinis prisiminė sovietmečio persekiojimus už bažnyčios lankymą. Jis sakė, kad dabar privalome kuo greičiau sugrįžti prie dvasinių vertybių. Dvasinis gyvenimas turi būti, – sakė Seimo narys ir kaip šių žodžių patvirtinimą įteikė po baltų gėlių puokštę mons. P. Baltuškai ir dr. A. Vasiliauskienei. Jai buvo įteikta ir Utenos rajono mero Alvydo Katino raštiška padėka. „Indros“ direktorius A. Kibickas knygos autorei, monsinjorui ir dekanui įteikė po padidintą ir įrėmintą fotografiją, kuri primins knygos pristatymą Daugailiuose. Monsinjorą, kaip teatro mylėtoją, dar sveikino Žaliaduonių teatro aktorės.

Knygos angliškos santraukos vertėja į anglų kalbą ir gera autorės bičiulė Leonora Zapereckienė negailėjo gerų žodžių dr. A. Vasiliauskienei, pabrėžė jos ypatingą darbštumą ir Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio globą, kurią knygos autorė nuolat jaučia.

Vėl virpėjo smuiko stygos. Renginio organizatorė Z. Mackevičienė ir dr. A. Vasiliauskienė visiems susirinkusiems į šį renginį tarė padėkos žodžius.

Utena
Sigutės Sadaunikienės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija