2011 m. lapkričio 4 d.
Nr. 79
(1959)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Atmintis

Pagerbtas žymus kraštietis

Jano Karlovičiaus 175-osioms gimimo metinėms

Rūta Averkienė

Paminklą Janui Karlovičiui
šventina Merkinės klebonas
ir dekanas kun. dr. Robertas Rumšas

Varėnos krašto istorijoje yra nemažai asmenybių, reikšmingais darbais savo gimtinę garsinusių visame pasaulyje. Vienas iš jų – žymus kalbininkas, tautosakininkas, etnologas ir muzikologas, lituanistas ir polonistas, visuomenės veikėjas Janas Karlovičius. Šiemet minime 175-ąsias jo gimimo metines.

Sukakties proga jo gimtajame Subartonių kaime vyko šventinis renginys, kurio metu atidengtas ir Merkinės dekano kun. dr. Roberto Rumšo pašventintas, tautodailininko Antano Česnulio iš ąžuolo sukurtas atminimo paminklas.


Skaitykla

Uteniškiai džiaugiasi nauja knyga apie ilgametį Daugailių kleboną

Dr. Aldona Kačerauskienė

Knygos „Monsinjoras Petras Baltuška“
autorė dr. Aldona Vasiliauskienė
pasirašinėja skaitytojams

Rugpjūčio 25 dieną Utenos Antano ir Motiejaus Miškinių viešosios bibliotekos salėje Utenos rajono savivaldybės rūpesčiu buvo pristatyta šiais metais išleista dr. Aldonos Vasiliauskienės knyga „Monsinjoras Petras Baltuška“. Knyga jau buvo pristatyta Ramygaloje (monsinjoro gimtoji parapija), Daugailiuose, kur monsinjoras yra klebonas nuo 1970 metų pavasario.

Renginys Utenoje prasidėjo smuiko melodijomis, kurias atliko Utenos muzikos mokyklos mokytoja Gintarė Armonaitienė kartu su savo mokine Jovita. Savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Zita Mackevičienė, vedusi renginį, supažindino su garbingais svečiais, atvykusiais į knygos pristatymą. Svarbiausi iš jų – Utenos dekanas, Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčios klebonas kan. Juozapas Kuodis, Seimo narys Edmundas Pupinis, knygos herojus Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas mons. Petras Baltuška, Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijos klebonas kun. Virgilijus Liuima, „Indros“ leidyklos direktorius Antanas Kibickas, Daugailių mokyklos knygos bičiulių draugijos pirmininkas verslininkas Antanas Vilūnas, iš Hagos atvykę Laima ir Rimantas Čekeliai.


Skaitykla

Neišvengta netikslumų

Albinas VAIČIŪNAS

Šių metų viduryje VšĮ „Terra Publica“ išleido iliustruotą žinyną „Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios“. Reikia tik džiaugtis, kad po 20 atgautos Nepriklausomybės metų buvo parengtas toks reikšmingas ir reikalingas leidinys. Ši leidykla yra išleidusi ir daugiau pažintinio pobūdžio knygų – „Lietuvos dvarai“, „Kauno arkivyskupijos bažnyčios“, „Lietuvos miesteliai“ ir kt.


Skaitykla

Apie Sibiro vaikų „ekspediciją“

Benjaminas ŽULYS

Knygos „Sibiro vaikai. Lietuvos
vaikų tremtinių atsiminimai“ viršelis

Trėmė vaikus ir kūdikius

Lietuvos istorija mena daug reikšmingų, garbių, liūdnų ir tragizmo paženklintų įvykių. Vienas jų – mūsų tautos žmonių tremtys į Sibiro, kitų atokių, atšiaurių SSRS vietovių lagerius. Ten tvyrojo smurtas, badas, skurdas ir, žinoma, visus tremiamuosius kamavo tėvynės ilgesys. Ne dažnam teko grįžti, o ir tų laukė sovietinių valdininkų panieka bei ignoravimas. Kai kurie, Sibire atlikę bausmę, būdami sąlyginai laisvi, vienur kitur šiek tiek užsidirbo. Bet patyrę sovietų okupuotoje Lietuvoje panieką bei neteisybę, grįžo atgal į Sibirą…


Skaitykla

Klaipėdos bibliotekoje – „Zanavykų bibliotekėlė“

Klaipėdos viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka iš Kauno sulaukė nenumatytų knygų siuntos. Kaune gyvenanti zanavykų poetė Aldona Monkutė-Kursevičienė bibliotekai atsiuntė 12 savo knygų, kurias dedikavo „Zanavykų bibliotekėlei“.

Šiais nelengvais laikais, kai dalis regioninių leidinių nepasiekia šalies pagrindinių bibliotekų, Klaipėdos Zanavykų bendrija prie viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos sumanė įkurti visuomeninę „Zanavykų bibliotekėlę“. Bibliotekėlė jau turi daugiau kaip 200 knygų. Čia galima surasti ne tik dr. Vinco Kudirkos, Prano Vaičaičio, Kazio Puidos, Petronėlės Orentaitės, Antano Kučo, kun. Jono Matusos, Vytauto Rinkevičiaus, Danutės Skėraitytės-Jovaišienės, bet ir šiandieninių kūrėjų Albino Bernoto, Roberto Keturakio, Janinos Marcinkevičienės, Gintauto Iešmanto, Jono Kantauto, Genovaitės Tėvelytės-Raguotienės, Teresės Kaunaitės-Dirgėlienės, Zenono Rinkevičiaus, Rimo Kalvaičio, Marijos Puodžiukaitienės, Juozo Sigito Muraškos knygas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija