2011 m. lapkričio 16 d.
Nr. 82
(1962)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Muziejų paslaptys ir legendos

Benjaminas ŽULYS

22-ąjį kartą Kauno Maironio literatūros muziejuje buvo surengta metinė mokslinė konferencija, pavadinta „Iš archyvų: muziejų paslaptys ir epochos legendos“. Buvo prisiminta, kad žymus muziejininkystės žinovas ir organizatorius Paulius Galaunė yra sakęs, jog „muziejai yra visos tautos, ne vien valstybės turtas, kurį ji renka, saugo. Juk juose glūdi lietuvių tautos sielos gražiausi žiedai. Muziejų prie prabangos dalykų priskirti negalima. Tai yra gyvas tautos reikalas“. Konferencijoje buvo prisiminti mūsų tautos mąstytojai, kūrėjai. Per  du nepriklausomybės dešimtmečius šiame muziejuje aptartos tokios temos kaip „Iš mūsų literatūros istorijos“, „Šiuolaikinė lietuvių proza“, „S. Nėries šimtmetis: likimas, kūryba, amžinybė“, „Vinco Kudirkos idealai: žmogaus ir piliečio tapatumo problemos“ ir kt. Ši konferencija buvo papildyta ypač džiugiu akcentu – neseniai į muziejų iš Amerikos atvežta bičiulės Marijos Remienės dovana – 1924 m. dailininko Jono Šileikio tapytas Maironio portretas. Jis toks ryškus, spalvingas, kad, rodos, tik vakar nuimtas nuo molberto. Manoma, kad tai vienintelis portretas, kuriame prelatas, poetas nutapytas pasaulietiniais rūbais. Muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė, jos pavaduotoja, šios konferencijos kuratorė Raminta Antanaitienė labai apsidžiaugė tokia vertinga dovana, papildžiusia šios kultūros įstaigos ekspoziciją. Tai atspindi ir muziejaus pavadinimą. Be to, renginyje skaitytas išsamus pranešimas apie poetą.  Kitais metais sukaks 150 metų nuo poeto gimimo, tie metai skelbiami Maironio metais. Iš viso konferencijoje buvo dešimt pranešimų (beje, visų jų autorės – moterys). Apie Maironio tėviškę, šeimą, kai kurias mažiau žinomas gyvenimo detales papasakojo Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė pranešime „Maironis. Pasandravys, Bernotai“.


Naujienų vaivorykštė

Po Žvėryno sparnu

Laimutė Vasiliauskaitė

Plenero dalyviai

Vilniuje, Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejaus galerijoje, atidaryta tarptautinė dailės plenero „Medinio Žvėryno reminiscencijos“ paroda. Plenero idėja – suburti čia gyvenusius (ir tebegyvenančius) bei kūrusius (ir tebekuriančius) menininkus – gimė Žvėryno bendruomenei prieš dvejus metus. Tuomet dalyvavo „žvėryniečiai“: Nacionalinės premijos laureatė abstrakcionistė Dalia Kasčiūnaitė, Mindaugas Skudutis, Mikalojus Vilutis, Vaidotas Žukas, Jonas Varnas, Galius Kličius, Raimondas Martinėnas, Valerijan Dombrovskij, Anicetas Jonutis, Viktoras Šocikas ir kiti menininkai.


Naujienų vaivorykštė

Prisiminta poetė

Bronius VERTELKA

E. Mezginaitės eilėraščius
skaitė Audrius Daukša

Šį rudenį žinomai poetei ir talentingai žurnalistei Elenai Mezginaitei būtų sukakę 70 metų, tačiau jos gyvenimo siūlas nutrūko tragiškai 2005-ųjų vasarį. Iš Rokiškio rajono kilusi kūrėja prisiminta spalio 26-ąją Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vykusioje literatūrinėje-muzikinėje popietėje „Rudenio metą“. Meninę programėlę susirinkusiems parodė Mykolo Karkos vidurinės mokyklos dainorėliai ir gitaristų grupė. Veikė poetės jubiliejui skirta paroda „Poezija – dialogas su savimi“.


Etnografija

Lietuvos kaimo dvasios laukas

Aleksandras ŠIDLAUSKAS

Gerasis Lietuvos kaimas išaugino kartų  kartas. Ir nešė per visus laikus apaštališką gerumo šviesą, kuri amžiams nuskaistino dvasios išliktį, grožio pajautas ir vis plazdančios širdies tvaskesį. Rodos, kad iš darbščiųjų aitvarų klėtin suneštų grūdų ilgainiui išaugo didžiulis turtas, prisotintas laumių pasakų, mitų, išminties, gerumo auros ir ištikimybės savosios žemės grožiui.


Gera naujiena iš Bijotų

Libertas KLIMKA

D. Poškos Baublys
Broniaus Vertelkos nuotraukos

Antrąjį spalio šeštadienį Bijotuose, Šilalės rajone, buvo pažymėta Dionizo Poškos 247-oji gimimo sukaktis. Kas nežino išdidaus žemaičių bajoro. Tai XIX amžiaus pradžios lituanistinio sąjūdžio aktyvus dalyvis, vienas žymiausių to meto kultūros veikėjų, poetas, istorinių senienų rinkėjas ir Raseinių teismo sekretorius, savo įvairialype veikla istorijos, kalbotyros, muziejininkystės srityse plačiai pagarsėjęs šviesuomenėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija