2011 m. gruodžio 7 d.
Nr. 88
(1968)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Chorui „Varpilė“ – 60

Rūta Averkienė

Varėnos kultūros centro
choras „Varpilė“

Varėnos kultūros centro choras „Varpilė“ švenčia savo kūrybinės veiklos šešiasdešimtmetį. Šia proga praėjusį penktadienį Varėnos bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už Amžinybėn išėjusius choro vadovus ir dainininkus, o šeštadienį Varėnos kultūros centre vyko jubiliejinis Varėnos kultūros centro choro „Varpilė“ koncertas, kuriame skambėjo pačios gražiausios choro atliekamos dainos ir daugybė sveikinimų.

„Varpilės“ choras – nuolat koncertuojantis kolektyvas, kuriame dainuoja per 30 įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų žmonių.

1948 metais chorą subūrė Česlovas Paršeliūnas. Nuo 1954 metų „Varpilei“ vadovavo Senosios Varėnos choro vadovas Vincas Baniulis. Vėliau abu chorai susijungė. 1959–1960 m. chorui vadovavo Kazimieras Kruopis, 1960–1962 metais – Albinas Dainys, 1963 metais – Albinas Bernatavičius. Tuomet choras pasipildė naujais dainininkais. 1967 metais kartu su Albinu Bernatavičiumi pradėjo dirbti Ramona Elena Velžienė. Tai buvo choro klestėjimo laikotarpis. Choras dalyvavo visose Respublikinėse dainų šventėse. Choro koncertmeisterė tuo metu buvo Nijolė Kondrotienė. 1981–1989 metais chorui vadovavo Romualdas Kondrotas. Jam padėjo Virginija Čiurlionytė-Katinienė ir Nijolė Kondrotienė.

Nuo 1989 metų chorui vadovauja R. E. Velžienė. Su choru taip pat daug metų dirba chormeisteris Kęstutis Tareila ir koncertmeisterė Laima Petruškevičienė. Choras aktyviai dalyvauja įvairiuose kultūros renginiuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. Kolektyvo veiklą suaktyvino ir praskaidrino dalyvavimas visuose Baltijos ir Šiaurės šalių chorų festivaliuose.

Jubiliejinio koncerto žiūrovai turėjo puikią progą pamatyti dokumentinį filmuką apie šio kolektyvo koncertines keliones užsienio šalyse. Apie tai liudijo ir kultūros centro fojė veikusi choro koncertinių kelionių nuotraukų paroda.

Choristus su gražia sukaktimi pasveikino jubiliejiniame choro renginyje dalyvavęs Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas dekanas kun. Justinas Aleknavičius. Jis pasidžiaugė, kad „Varpilė“ savo giesmėmis yra papuošusi ne vienas šv. Mišias. „Džiaugiuosi, kad Varėnoje yra toks puikus choras, kurio klausytis gera ir ausiai, ir sielai. Linkiu chorui augti ir pasipildyti naujais nariais. O esantiems linkiu sveikatos, stiprybės dainuoti ir giedoti. Telydi Jus visus Viešpaties malonė“, – linkėjo dekanas.

Tylos minute buvo pagerbti mirusieji choro vadovai ir choristai, jiems skambėjo choro atlikta Hanso Hybergo „Ave Maria“.

Mero pavaduotojas Vidas Mikalauskas, sveikindamas choro vadovus ir narius, sakė: „Šis jubiliejus – šventė ne tik chorinio meno gerbėjams, bet ir visiems varėniškiams. „Varpilė“ – pats solidžiausias choras Varėnoje. Iki šio jubiliejaus neabejotinai nueitas ilgas kūrybinis kelias, daugybė ilgų repeticijų vakarų. Linkiu Jums visiems ir Jūsų artimiesiems kūrybinės sėkmės“. Mero pavaduotojas linkėjo chorui daug gražių kūrybinių kelionių ir gyvuoti iki šimto metų jubiliejaus.

Už tai, kad savo dainas dovanoja klausytojams, choristams dėkojo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė.

Kūrybinės veiklos šešiasdešimtmečio proga choro vadovai, buvę ir dabartiniai choro nariai buvo pagerbti Savivaldybės mero padėkomis ir dovanėlėmis.

Jubiliatus pasveikino Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mišraus choro „Šilas“ atstovai. Kauno rajono Raudondvario mišraus choro „Svajonė“ atstovai padovanojo „Varpilės“ choristams šešis skėčius, kad „dainų šventėse nesulytų“. „Varpilės“ choristus kolektyvų vardu pasveikino Varėnos kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo „Kadagys“, tremtinių ir politinių kalinių kolektyvo „Viltis“ ir Lietuvos pensininkų sąjungos Varėnos rajono bendrijos „Bočiai“ vadovės, o berniukų choro „Aitvaras“ atstovai pasižadėjo užaugę irgi dainuoti „Varpilėje“. Nuotaikingą šokį padovanojo popchoro „Bruknelė“ šokėjai, sveikino kiti choro „Varpilė“ dainų mylėtojai.

Choro vadovė R. E. Velžienė jubiliejiniame renginyje dėkojo visiems, kurių dėka šis kolektyvas gyvuoja ir turi galimybę dainuoti užsienio šalyse – Varėnos rajono savivaldybei, Varėnos kultūros centrui, dabartiniams ir buvusiems choristams bei klausytojams.

R. E. Velžienė pasidžiaugė, kad „Varpilės“ choras kitąmet dalyvaus septintajame Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalyje Helsinkyje.

Choras „Varpilė“ padovanojo įspūdingą koncertą, kuriame skambėjo pačios gražiausios lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių sukurtos choro atliekamos dainos. Koncertą vainikavo drauge su žiūrovais sudainuota Vytauto Kernagio daina pagal Salomėjos Nėries žodžius „Mūsų dienos kaip šventė“.

Varėna
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija