2012 m. kovo 23 d.    
Nr. 12
(1987)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Kauno Garbės pilietės vardas – Dramos teatro aktorei

Rūta Vaitkevičiūtė

Regina Marija
Varnaitė-Eidukaitienė
Nuotrauka iš Kaunas.lt

Kauno miesto taryba vasario 23 dieną pritarė Kauno meno kūrėjų asociacijos ir Kauno valstybinio dramos teatro siūlymui aktorei Reginai Marijai Varnaitei-Eidukaitienei suteikti Kauno miesto Garbės pilietės vardą. „Tai yra pats garbingiausias Kauno miesto apdovanojimas. Suteikdami jį R. M. Varnaitei-Eidukaitienei, mes įprasminame ir įvertiname milžinišką aktorės indėlį į Kauno ir visos Lietuvos meną“, – kalbėjo miesto meras Andrius Kupčinskas. Šis sprendimas buvo priimtas be didesnių diskusijų. Kauno miesto tarybos nariai netgi nutarė nebalsuoti – ir priėmė sutarimu.


Kronika

Gavėnia – išsivadavimas iš susvetimėjimo dvasios

Kun. Tomas Karklys (dešinėje)
kalba muziejininkams

Vienas svarbiausių liturginių laikotarpių – Gavėnia. Kaip derėtų praleisti keturiasdešimt Gavėnios dienų, vasario 24 dieną Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai kalbėjosi su Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektoriumi karo kapelionu kun. Tomu Karkliu.

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų, primenant krikščionišką žmogaus laikinumo tiesą: „Iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“. Gavėnia – pasiruošimo Velykų šventei laikotarpis. Jėzus pasitraukė į dykumą, kurioje išbuvo keturiasdešimt dienų nieko nevalgydamas ir negerdamas. Kristus pasninkavo keturiasdešimt dienų, ir šis skaičius buvo pasirinktas kaip matas, nustatantis laikotarpį, per kurį krikščionys, atgailaudami dvasiškai, rengiasi Velykų šventei. Ir ankstyvoji Bažnyčia laikėsi pasninko. Ilgainiui pagal Jėzaus pasninkavimą dykumoje šis metas pavadintas Gavėnia.


Atmintis

Žymi keramikė kaunietė – Tadžikijos tremtinė

Benjaminas ŽULYS

Dailininkė keramikė
Janina Šmidtaitė

Kaune yra apie 80 keramikų, priklausančių Keramikų draugijai. Nemažai jų yra ir Vilniuje, kitose Lietuvos vietovėse. Kaune, Rotušės aikštėje, veikia vienintelis šalyje Keramikos muziejus . Jo vedėja keramikos meno globėja Emilija Jaudegytė gali plačiai papasakoti apie muziejaus istoriją, kiekvieną eksponatą, pradedant ankstyvaisiais mūsų šalies gyvavimo metais, baigiant šiomis dienomis. Be to, čia rengiamos įvairios keramikos darbų parodos, kiti proginiai renginiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija