2012 m. kovo 30 d.    
Nr. 13
(1988)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atidaryti parapijos namai

Irena Kolosovska

Parapijos namų atidaryme
žodį taria kun. Zdzislav Bochniak

Šalčininkėliai. Pirmasis Gavėnios sekmadienis Šv. Jurgio parapijoje svarbus dėl ypatingo įvykio – atidaryti Parapijos namai, už kurių atsiradimą turime būti dėkingi klebonui kun. Zdzislavui Bochniak. Kunigas sugebėjo suburti bendraminčius ir sėkmingai įgyvendino šią idėją. Jo iniciatyvą palaikė organizacijos „Caritas“ Šalčininkų skyrius, Šalčininkų rajono savivaldybė, vietos verslininkai.

Vasario 26 dieną Parapijos namai Šalčininkėliuose oficialiai atvėrė duris. Atidarymo ceremonijoje dalyvavo kun. Z. Bochniak, Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Andžejus Andruškevič bei „Caritas“ organizacijos Šalčininkų skyriaus pirmininkė Eugenija Morozova. Perkirpus simbolinę juostą, kunigas pašventino pastatą. Į atidarymo ceremoniją gausiai susirinkę parapijiečiai turėjo progą pamatyti įdėto triūso rezultatus. Prie senojo pastato atnaujinimo aktyviai prisidėjo ir jaunieji Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos nariai.

„Trokštu, kad parapijos namai būtų atviri visiems parapijiečiams, nepriklausomai nuo religinių grupių pažiūrų. Čia pakaks vietos tiek mažiems vaikams, tiek jaunimui, tiek suaugusiems. Dėkoju visiems parapijiečiams, savivaldybei bei verslininkams už darbą ir paramą. Bendrų pastangų dėka sugebėjome per labai trumpą laiką atstatyti pastatą ir pritaikyti jį parapijiečių reikmėms“, – atidarymo ceremonijos metu sakė klebonas kun. Z. Bochniak.

Šalčininkėlių Parapijos namų atidarymo ceremonijoje dalyvavęs Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojas A. Andruškevič užtikrino, kad savivaldybė rėmė, remia ir rems visus naujus sumanymus ir iniciatyvas, prisidedančias prie rajono vystymosi bei bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo. „Šiandieninis renginys yra puikus savivaldybės ir bendruomenės bendradarbiavimo liudijimas. Pasišventimas ir geros idėjos sukuria apčiuopiamą rezultatą net ir sunkiu šaliai metu. Šie namai yra aktyvios visuomenės atgimimo bei bendrumo simbolis“, – sakė A. Andruškevič.

Šalčininkų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija