2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiaus susitikimas su Artimųjų Rytų jaunimu

Mindaugas BUIKA

Benediktą XVI Beiruto oro uoste
sveikina Libano vaikai

Išlikimui svarbi parama ir sąmoningumas

Popiežiaus Benedikto XVI vizito Libane metu vykusį susitikimą su jaunimu galima laikyti didžiausiu tarptautiniu ir tarpreliginiu įvykiu. Žinoma, rugsėjo 15 dienos renginys turėjo daug ryškių krikščionybės bruožų: maldos, Šventojo Rašto skaitiniai, giesmės, jaunųjų katalikų liudijimai, jų padarytas didžiulis iš mėlynų ir geltonų balionų Švč. Mergelės Marijos rožinis, improvizuotas jaunimo katekizmo „Youcat“ arabų kalba pristatymas. Kelios dešimtys tūkstančių jaunųjų maldininkų buvo susirinkę netoli Harisos Dievo Motinos – dangiškosios Libano globėjos – šventovės, aikštėje prie šalies didžiausios katalikų bendruomenės – maronitų – patriarcho Bešaros Rahio rūmų. Minėtame susitikime dalyvavo šimtai jaunų musulmonų, draugiškai ir entuziastingai, netgi pamaldžiai pasitikusių didįjį „susitaikymo skelbėją“ popiežių Benediktą XVI.


Nukirsti ne ranką, bet pagundos šaknį

Kun. Vytenis Vaškelis

Kieti ir nepalaužiamai tvirti Jėzaus žodžiai iš pirmo žvilgsnio gali atbaidyti tuos, kurie neieško tiesos prasmės, bet iškart ir kategoriškai atmeta tai, kas, jų išankstiniu manymu, yra nelogiška. Kai Dievo Sūnus sako, jog žmogui, kurio ranka gundo nusidėti, reikia ją amputuoti (plg. Mk 9, 43), ne tik pasinaudoja anuomet žydams būdinga paradoksalia kalbėjimo forma, norėdamas jų mintis pakreipti į gilesnę dalyko potekstę, bet ir primena, jog žmogus, įkliuvęs į didelio gundymo tinklus, pats sau gali tapti nesutaikomu priešu.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija