2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Prasminga popietė

Robertas BUCKUS

Renginyje kalba klebonas
kun. Petras Avižienis (centre),
dešinėje – sesuo dr. Palmyra Katinaitė

ŽELVA. Lapkričio 3-iąją Parapijos namuose įvyko ilgamečio „XXI amžiaus“ politinio apžvalgininko Petro Katino (1937–2009) knygos „Ilgas bus mūsų kelias“ pristatymas. Renginio pradžioje Želvos klebonas kun. Petras Avižienis priminė, kad lapkričio pradžioje tinka prisiminti visus mirusiuosius, todėl šią dieną paminės kraštietį, savito stiliaus tekstais žavėjusį skaitytojus. Klebonas sakė, kad P. Katino tekstus „XXI amžiuje“ visada perskaitydavo ir jo mintims dažniausiai pritardavo, o kartais ir atspėdavo, kaip bus įvertinta viena ar kita aktualija. Kunigas džiaugėsi turėjęs galimybę pažinti P. Katiną asmeniškai, nes jis vasaromis lankydavosi netoli Želvos esančiame Masiulių kaime, kur sodybą turi jo sesuo Palmyra. 2000 metais Petras čia buvo surengęs savo tapybos darbų parodą.

Paskui kalbėjo P. Katino sesuo dr. Palmyra Katinaitė. Ji susirinkusiesiems išsamiau papasakojo apie kaimyninėje Lyduokių parapijoje, Slabados kaime, gimusį savo brolį, jo kelią į žurnalistiką ir minėtos knygos atsiradimo istoriją.

P. Katino bendradarbis laikraščiuose „Vakarinis Kaunas“, „Kauno kraštas“, „Mano verslas“ ir „XXI amžius“ Romas Bacevičius papasakojo apie įvairiapusę buvusio kolegos rašinių tematiką, sakė, kad į storą 608 puslapių knygą sudėta tik nedidelė dalis jo svarbiausių tekstų ir apgailestavo, kad turbūt niekada nepavyks surasti jo dar giliais sovietinės stagnacijos metais rusų kalba rašytų kagėbistų nusavintų politinių pamfletų.

Renginyje taip pat kalbėjo kraštotyrininkė Albina Navickienė ir mons. Alfonsas Svarinskas. Monsinjoras pasidalijo savo įžvalgomis apie šių dienų aktualijas, o gurkšnojant arbatą papasakojo apie savo išgyvenimus, patirtus lageryje ir tremtyje.

Ukmergės rajonas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija