2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Bendruomenės telkimas

Linksmakalnio bendruomenės
aktyvas su atžalomis

LINKSMAKALNIS. Bendruomenės sutelktumas iš dalies priklauso nuo susiklosčiusių tradicijų puoselėjimo, tačiau yra ir tokių bendruomenių, kurios neturi senų tradicijų, nes keičiasi ne tik gyventojų sudėtis, bet ir gyvenimo būdas. Viena iš tokių unikalių gyvenviečių yra Linksmakalnis, įsikūręs buvusiame uždarame sovietų kariškių miestelyje. Suburti žmones, atsikėlusius iš pačių įvairiausių vietų, nėra paprasta.


Bendruomenėse

Prasminga popietė

Robertas BUCKUS

Renginyje kalba klebonas
kun. Petras Avižienis (centre),
dešinėje – sesuo dr. Palmyra Katinaitė

ŽELVA. Lapkričio 3-iąją Parapijos namuose įvyko ilgamečio „XXI amžiaus“ politinio apžvalgininko Petro Katino (1937–2009) knygos „Ilgas bus mūsų kelias“ pristatymas. Renginio pradžioje Želvos klebonas kun. Petras Avižienis priminė, kad lapkričio pradžioje tinka prisiminti visus mirusiuosius, todėl šią dieną paminės kraštietį, savito stiliaus tekstais žavėjusį skaitytojus. Klebonas sakė, kad P. Katino tekstus „XXI amžiuje“ visada perskaitydavo ir jo mintims dažniausiai pritardavo, o kartais ir atspėdavo, kaip bus įvertinta viena ar kita aktualija. Kunigas džiaugėsi turėjęs galimybę pažinti P. Katiną asmeniškai, nes jis vasaromis lankydavosi netoli Želvos esančiame Masiulių kaime, kur sodybą turi jo sesuo Palmyra. 2000 metais Petras čia buvo surengęs savo tapybos darbų parodą.


Bendruomenėse

Pašventintas Tikėjimo metus įprasminęs kryžius

Grupė Zibalų gyventojų prie naujojo
kryžiaus ir jį pašventinęs
kun. Marius Talutis (kairėje)

ZIBALAI. Gruodžio 11-ąją, praėjus lygiai dviems mėnesiams nuo popiežiaus Benedikto XVI paskelbtųjų Tikėjimo metų pradžios, miestelyje, aikštėje prieš mokyklą, buvo pašventintas kryžius. Jis įprasmins prasidėjusius Tikėjimo metus. Ant kryžiaus iškalti Jėzaus žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Vienoje kryžiaus pusėje pavaizduota Dievo apvaizdos akis, kitoje – Prisikėlusio Jėzaus Kristaus skulptūra. Apeigose dalyvavo Zibalų seniūnas Nerijus Drazdas, Zibalų pagrindinės mokyklos moksleiviai su mokytojais, miestelio gyventojai. Kryžiaus šventinimo apeigas atliko Širvintų parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Kryžius buvo pagamintas ir pastatytas geranoriškų aukotojų dėka. Kryžiaus autorius – kryždirbys Albertas Lunskis iš Paparčių (Kaišiadorių r.). Savo gerais darbais taip pat prisidėjo Arūnas Jasiukevičius, Vaclovas Ališauskas, Valdas Bulonas, Antanas Jankūnas, seniūnas N. Drazdas ir kiti vyrai.


Bendruomenėse

Atjaunėjo parapijos namai

Bronius VERTELKA

Taip atrodo parapijos namai nuo gatvės

SUBAČIAUS STOTIS. Gyvenvietės centre stovintys parapijos namai – ko gero patys puošniausi. Spalio 21-ąją įvyko juose atliktų darbų pristatymas.

Padvelkus Nepriklausomybės vėjams ir atgavus namus tikriesiems šeimininkams, vieno jų savininkė dovanojo dviaukštį pastatą Kupiškio „Caritas“ organizacijai. Ši, matydama, kad Subačiaus stoties Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija vargsta be savo namų, statinį dovanojo jai. Ankstesnių klebonų ir parapijiečių pastangomis čia buvo įrengtos patalpos šarvojimui. Laikas bėgo, namas apšiuro, todėl tuometinis klebonas kun. Algirdas Butė kartu su savo pastoracine taryba nusprendė, kad būtina rekonstrukcija. Pavyko gauti lėšų per „Leader“ programą.


Bendruomenėse

Šv. Liucijos šventė    

Ieva Petrašiūnaitė

ŠAUKOTAS. Gruodžio 13 dieną čia surengta Šv. Liucijos – šviesos nešėjos – šventė. Seniūnijos gyventojai ją minėjo pirmą kartą. Vakare šaukotiškiai rinkosi į Švč. Trejybės bažnyčią, kur tamsoje spindėjo iš daugybės žvakučių suformuotas saulės simbolis.

Šventę pradėjo kultūros namų mišrusis vokalinis ansamblis, vadovaujamas Egidijaus Lubicko. Saviveiklininkai, atlikę muzikinį kūrinį, pakvietė visus šventės dalyvius prie jau degančių žvakučių padėti ir savo atsineštąsias.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija