2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atjaunėjo parapijos namai

Bronius VERTELKA

Taip atrodo parapijos namai nuo gatvės

SUBAČIAUS STOTIS. Gyvenvietės centre stovintys parapijos namai – ko gero patys puošniausi. Spalio 21-ąją įvyko juose atliktų darbų pristatymas.

Padvelkus Nepriklausomybės vėjams ir atgavus namus tikriesiems šeimininkams, vieno jų savininkė dovanojo dviaukštį pastatą Kupiškio „Caritas“ organizacijai. Ši, matydama, kad Subačiaus stoties Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija vargsta be savo namų, statinį dovanojo jai. Ankstesnių klebonų ir parapijiečių pastangomis čia buvo įrengtos patalpos šarvojimui. Laikas bėgo, namas apšiuro, todėl tuometinis klebonas kun. Algirdas Butė kartu su savo pastoracine taryba nusprendė, kad būtina rekonstrukcija. Pavyko gauti lėšų per „Leader“ programą.

Rekonstrukcija apėmė ne visą pastatą, bet daugiau jo išorę: buvo pakeistas stogas ir jo konstrukcijos, sutvarkytos ir apšiltintos sienos, sudėti langai, įrengti įėjimai. Pirmajame aukšte – trys kambariai. Čia – šarvojimui skirtos patalpos, užtenka vietos atėjusiems pagerbti velionį, išsivirti arbatos. Maldai – atskiras kambarys. Patalpos apšildomos krosnimis, tad pigi šiluma. Ateityje tikimasi įrengti ir antrąjį aukštą. Čia būtų maždaug 80 kvadratinių metrų salė. Taigi apie 1930 metus statytam dviaukščiam pastatui įpūsta nauja gyvybė.

Kupiškio rajonas
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija