2012 m. gruodžio 29 d.    
Nr. 49
(2024)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pašventintas Tikėjimo metus įprasminęs kryžius

Grupė Zibalų gyventojų prie naujojo
kryžiaus ir jį pašventinęs
kun. Marius Talutis (kairėje)

ZIBALAI. Gruodžio 11-ąją, praėjus lygiai dviems mėnesiams nuo popiežiaus Benedikto XVI paskelbtųjų Tikėjimo metų pradžios, miestelyje, aikštėje prieš mokyklą, buvo pašventintas kryžius. Jis įprasmins prasidėjusius Tikėjimo metus. Ant kryžiaus iškalti Jėzaus žodžiai: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“. Vienoje kryžiaus pusėje pavaizduota Dievo apvaizdos akis, kitoje – Prisikėlusio Jėzaus Kristaus skulptūra. Apeigose dalyvavo Zibalų seniūnas Nerijus Drazdas, Zibalų pagrindinės mokyklos moksleiviai su mokytojais, miestelio gyventojai. Kryžiaus šventinimo apeigas atliko Širvintų parapijos vikaras kun. Marius Talutis. Kryžius buvo pagamintas ir pastatytas geranoriškų aukotojų dėka. Kryžiaus autorius – kryždirbys Albertas Lunskis iš Paparčių (Kaišiadorių r.). Savo gerais darbais taip pat prisidėjo Arūnas Jasiukevičius, Vaclovas Ališauskas, Valdas Bulonas, Antanas Jankūnas, seniūnas N. Drazdas ir kiti vyrai.

XXI
Širvintų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija