2013 m. kovo 29 d.    
Nr. 13
(2037)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Knygoje – Žemaičių Kalvarijos Kalnai

Prof. habil. dr. Alfonso Motuzo mokslo šaltinio „Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas“ pristatymas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Signatarų namuose prie istorinio
paveikslo. Iš kairės: dr. Darius
Liutikas, dr. Aldona Vasiliauskienė,
doc. dr. Vida Kniūraitė, habil.
dr. prof. Alfonsas Motuzas
ir kun. Vytautas Rapalis

Vilniuje, Signatarų namuose, pastate, kuriame 1918 m. vasario 16 d. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, kovo 1 dieną, penktadienį, vyko kilnus renginys: susitikimas su nauja knyga – „Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Maldynas ir giesmynas“ – ir jos autoriumi habilituotu dr. prof. Alfonsu Motuzu. Tikėjimo metai, Gavėnios penktadieniais einami Kryžiaus keliai, tad ir susirinkusieji, prisiliesdami prie šios knygos, prisiliečia ir prie Kryžiaus kelio stočių, ir prie artėjančio Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus, kuriam ir buvo skirtas šis susibūrimas...


Išnašos

Kelionė žemaičių pasakorių takais

„Žemaičių kultūros savastys: nuo Vilniaus kalvų prie baublio slenksčio“

Dr. Egidijus Mažintas

Knygos viršelis

Lankydamasis Žemaitijoje aplankai viską, kas buvo susieta su tėvų ir protėvių gyvenimu, vaikyste, jaunyste, su iškiliais šio regiono žmonėmis. Žemaičių sueigos namuose negali atsistebėti susirenkančių žmonių iniciatyvomis. Ilgametė Vilniaus Žemaičių pirmininkė Dalia Dirgelienė sugeba rasti kiekvienam žemaičiui valandėlę, per kurią asmuo gali pristatyti savo kūrybinius sumanymus, supažindinti ir praturtinti žemaičių kultūrą ne tik raiška, bet ir spaudiniais. Tarp žemaičių renginių nuolat galima sutikti leidinio „Žemaičių kultūros savastys: nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio“ (sudarytojas dr. V. Jocys) autorių kolektyvą. Perskaitęs šią knygą pagalvojau, kad galėtų ši ilgai ir kruopščiai apmąstyta knyga tapti tradicine. Ateityje praplėtus leidinio „Žemaičių savastys...“ autorių kolektyvą būtų galima supažindinti su dar nežinomomis žemaičių kraštotyros, menotyros, istorijos, kalbotyros, architektūros, tautodailės, filosofijos, prigimtinio tikėjimo raiškos bei raidos faktais ir jų tyrinėjimu atidengti vis naujus žemaičių savasties klodus. Autoriui linkėjau atkreipti dėmesį į ypatingą žemaičių klojimo teatro istoriją, ypač Plungėje, Raseiniuose, Telšiuose. Kaimo klojime, paskendusiame gūdžios girios vienkiemyje, skambėjusi daina, šokis, vaidinimas padėjo išugdyti lietuvininkus, kurie tapo tėvynės gynėjais, padėjo savo galvas kovose dėl krašto laisvės, išugdė nuostabius menininkus, mokslininkus, artojus ir audėjas, kalvius ir mąstytojus, agronomus ir inžinierius. Vaidinimo tradicija skaičiuoja šimtmečius. Džiugu, kad Klaipėdos universiteto prof. Petras Bielskis pateisino leidinio sudarytojų lūkesčius ir straipsnyje pateikia senuosius bei naujuosius žemaičių vaidintojų darbus, kurie vienaip ar kitaip susiję su Žemaitijos kultūriniu kaimo tradicijos paveldu, turėjusiu milžiniškos įtakos gyvajai dvasinei tautos raidai.


Išnašos

Rašytojo Vytauto Tamulaičio premijos konkursas

Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia dalyvauti kūrybiniame vaikų literatūros konkurse 2013 metų rašytojo, žurnalisto, redaktoriaus Vytauto Tamulaičio premijai gauti. Konkurso tikslas – kurti vaikams prozos ir poezijos kūrinius, skatinti kūrybiškumą, populiarinti lietuvių vaikų literatūros klasiko Vytauto Tamulaičio vardą ir kūrybą. Konkursui prašome pateikiami per pastaruosius dvejus metus sukurti, spaudoje skelbti ir neskelbti kūriniai: proza – ne didesnės kaip 12 A4 formato puslapių apimties, poezija – ne mažiau kaip trys eilėraščiai. Kūrinius vertins ir prizininkus išrinks sudaryta komisija. Premijos bus įteikiamos liepos 27 dieną Kriūkiuose, Vytauto Tamulaičio 100 – ųjų gimimo metinių minėjimo metu. Konkurso nuostatus ir dalyvio anketą rasite adresu: Viešoji biblioteka, Gimnazijos g.1, LT – 71115 Šakiai, tel. 8 345 51 501,  arba www.sakiai.rvb.lt Kūrinius prašome siųsti iki 2013 m. liepos 10d. adresu: Viešoji biblioteka, Gimnazijos g.1, LT – 71115 Šakiai arba el. paštu: reginaus@sakiai.rvb.lt


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija