2013 m. spalio 11 d.    
Nr. 37
(2061)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Retro

Istorinės atminties retrospektyva apie Meilutės Lukšienės tėvą

Jūratė JAGMINIENĖ

Stasys Matjošaitis-Esmaitis
(1877–1949)

Stasys Matjošaitis-Esmaitis – pedagogas, žurnalistas, literatas, vadovėlių mokykloms autorius, kultūros ir politikos veikėjas.

Besibaigiant 2012 metams, Lietuvos švietimo istorijos muziejuje pristatyta virtuali paroda „Atminties spalvų retrospektyva. Stasys Matjošaitis-Esmaitis – „Sakalėlio“ autorius“, skirta garsaus pedagogo 135-osioms gimimo metinėms paminėti. Šiais metais minime jo dukters, žinomos Lietuvos pedagogės Meilutės Matjošaitytės-Lukšienės 100-ąsias gimimo metines. Iškilios mokslininkės gyvenimui ir pedagoginei karjerai neabejotinai didžiausią įtaką turėjo tėvas.


Knygoje – viskas apie blaivybę

Salomėja Vasiliauskienė

Knygos viršelis

Blaivybė yra gėris. Tai – sveika, darbšti, kūrybinga visuomenė, tai – laimingos šeimos, kurių laisvalaikis yra prasmingas, tai – pastangos gyvenimą palikti gražesnį negu atradai. Šią nuostatą gerai perprato prieš tris mėnesius išleistos monografijos „Blaivybė Lietuvoje. Istorija ir dabartis“ autorius Jonas Kačerauskas. Pats būdamas abstinentas, Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio narys knygoje apžvelgė laikotarpį nuo žilos senovės iki XXI amžiaus pradžios. Gilų įspūdį skaitytojui palieka blaivybės organizacijų veikla nepriklausomoje Lietuvoje 1918–1940 metais. „Buvo sustabdytas alkoholio vartojimo didėjimas, augo sveika, dvasiškai stipri jaunoji abstinentų karta. Vieni jų tapo kovotojais už laisvę, kiti – gerais specialistais, mokslininkais, treti – dorais valstiečiais, darbininkais, tarnautojais“, – pastebi autorius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija