2014 m. gegužės 9 d.    
Nr. 19
(2090)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Gimtinė:
žmonės
ir darbai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Paminkliniu akmeniu įamžino kaimo sudeginimo istoriją

Akimirka iš Bakaloriškėse
atidengto paminklinio akmens,
skirto kaimo sudeginimo 70-mečiui,
iškilmių. Dešinėje –
klebonas kun. Juozas Bakšys
Vytauto Žemaičio nuotrauka

BAKALORIŠKĖS–DUSMENYS. Balandžio 12 dieną Onuškio seniūnijos Bakaloriškių kaime paminėtos 70-osios Bakaloriškių kaimo sudeginimo metinės, atidengtas paminklinis akmuo šiam istoriniam įvykiui įamžinti.

Idėją pastatyti paminklinį akmenį subrandino čia gimę, augę ir tragediją patyrę broliai Gintautas ir Vladas Kleinotai. Šiuo metu G. Kleinotas gyvena Tiltų kaime, V. Kleinotas – Druskininkuose. Vladas parengė paminklinio akmens projektą, Gintautas organizavo darbus. Vietą paminklui nuosavame žemės sklype skyrė bakaloriškietis Algis Stanulionis. Akmens ir jo pastatymo vietos paieška bei derinimu rūpinosi, aktyviai prisidėjo darbais kiti bakaloriškiečiai, jų šeimų nariai.

Saulėtą balandžio 12-osios rytą tyliame, nuostabaus kraštovaizdžio Bakaloriškių kaime būriavosi garbaus amžiaus sulaukę žilagalviai ir jaunimas. Prieš vidurdienį visi išskubėjo į Dusmenis. Čia Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčioje klebonas kun. Juozas Bakšys aukojo šv. Mišias už 1944 metais baisią tragediją už žuvusius, už mirusius ir gyvuosius Bakaloriškių kaimo žmones.

Po šv. Mišių Bakaloriškėse paminklinį akmenį atidengė tragedijos liudininkai bei renginio iniciatoriai G. Kleinotas ir Veronika Januškevičienė, pašventino klebonas kun. J. Bakšys.

Renginyje kalbėjo rajono savivaldybės administracijos direktorius Renatas Dūdys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai – rajono savivaldybės tarybos narys Romualdas Rudzys ir Kazimieras Uoka, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė, žurnalistė Austra Zapolskienė.

Ypatingai 1944 metų balandžio 11-osios tragiškus įvykius liudijo, itin poetiškai gimtąjį kraštą aprašė, apdainavo Ona Karužaitė-Gliebienė, kartu su šeima išgyvenusi ir tremties žiaurumus. Prisiminimais dalijosi G. ir V. Kleinotai, eiles skaitė Rimantė Kleinotaitė ir Gintarė Biskelionytė, skambėjo Trakų kultūros rūmų Dusmenų padalinio folkloro kolektyvo „Dusmena“ dainos.

Gražiai ir prasmingai renginį užbaigė vyriausi bakaloriškiečiai O. Karužaitė-Gliebienė ir Albinas Stanulionis, šalia paminklinio akmens pasodindami ąžuoliuką. Įvyko dar viena istorijos pamoka mums, mūsų vaikams, vaikaičiams ir ainiams, nešanti žinią, kad ginkluota kova ir susipriešinimas kelia skausmą, palieka negyjančias žaizdas visų ją išgyvenusių žmonių širdyse. Tai neturi pasikartoti.

Zita Aniulienė,
Onuškio seniūnijos seniūnė

Trakų rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija