2014 m. gegužės 16 d.    
Nr. 20
(2091)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Lietuvos
kultūros
galerija


XXI Amžius


Kronika

Šeimos metus mokyklos mini dalyvaudamos konkurse

Pirmoji vieta suteikta
Telšių „Atžalyno“ pagrindinės
mokyklos kompozicijai

Antroji vieta skirta Vyskupo Vincento
Borisevičiaus gimnazijos atstovams

Trečioji vieta skirta
Žemaitės gimnazijos mokinių darbui

Telšiai. Vyskupijos Katechetikos centras inicijavo kompozicijų konkursą „Tikėjimas – šeimos gyvastis“. Pirmajame konkurso etape mokyklų grupės pasirodė dekanatuose. Juose atrinktos geriausios kompozicijos parodytos visos Telšių vyskupijos baigiamajame konkurso etape Žemaičių Kalvarijoje gegužės 15 dieną, minint Tarptautinę šeimos dieną.

Telšių dekanato kompozicijų konkurso etapas vyko Telšių „Ateities“ pagrindinėje mokykloje balandžio 10 dieną. Jame dalyvavo 11 mokinių grupių iš dešimties mokyklų: Vincento Borisevičiaus, Varnių Motiejaus Valančiaus, „Džiugo“ ir Žemaitės gimnazijų, „Kranto“, „Ateities“, Kaunatavos pagrindinių mokyklų, Luokės vidurinės mokyklos, net dvi grupės iš „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos. Įdėmiai kompozicijas stebėjo vertinimo komisija, kurią sudarė Telšių dekanas prelatas Juozas Šiurys, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Daubarienė, Telšių vyskupijos katechetikos centro metodininkė Margarita Petrauskaitė, Kaunatavos pagrindinės mokyklos muzikos ir tikybos mokytoja Elena Žirgulienė ir Telšių dekanato tikybos mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, šio konkurso organizatorė Virginija Vaidvilienė.

Apibendrindamas mokyklų pasirodymus, komisijos pirmininkas prel. J. Šiurys sakė, kad visos kompozicijos buvo gerai paruoštos ir net nesinorėjo rinkti geriausią ir kažką išskirti. Jis kalbėjo apie programoje dalyvavusius mokinius, sakė, kad geras jaunimas nebijo tiesiai pasakyti apie meilę Dievui, šeimai, apie tikrą meilę, o ne apie tokią, kokią „rašo ant sienų“. Tiems, kurie prisimena sovietinius laikus, kai už viešą Šventojo Rašto citavimą, Dievo vardo paminėjimą mokytojai buvo baudžiami ir net sodinami į kalėjimus, šiurpuliukai perbėga dabar girdint mokyklų atstovus nuo scenos drąsiai kalbant apie Dievą ir krikščioniškas vertybes. Prelatas atkreipė dėmesį, kad šitoks konkursas pirmiausia reikalingas patiems dalyviams, kad suvoktų, kokia turi būti šeima ir kaip atsakingai ji turi būti kuriama.

Vyr. specialistė Irena Daubarienė džiaugėsi, kad, stebėdama pasirodymus, galėjo pajusti, kokia yra gera ir tikra šeima, kad tikėjimas yra svarbiausia šeimos vertybė. Ji sakė, kad kalbėti apie tai visada yra ir bus prasminga.

Komisija Padėkos raštus ir dovanėles įteikė visoms konkurse dalyvavusioms grupėms. Pagal konkurso reikalavimus išskyrė ir tris geriausias: pirmoji vieta ir teisė Telšių dekanatui atstovauti Žemaičių Kalvarijoje suteikta Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos kompozicijai, vadovaujamai tikybos mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės, antroji vieta – Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos atstovams, kuriuos ruošė mokytojos Regina Kumžienė ir Jūratė Valatkienė, ir trečioji vieta – Žemaitės gimnazijos mokiniams, sukūrusiems filmuką apie šeimos vertybes, talkinant teatro mokytojai Giedrei Kavaliauskaitei-Butkei.

Jeigu visi suvoktų, kad tikroji šeimos gyvastis yra tikėjimas, tai šis konkursas tikrai būtų pasiekęs svarbiausią savo tikslą. Taip įvyktų, jei kuo daugiau žmonių pamatytų ir išgirstų, ką kalba, ką vertina, apie kokias šeimas svajoja jaunoji mūsų žemaičių karta. Tikėkimės, kad taip ir bus, kad tas kompozicijas dar pamatys plačioji visuomenė.

Loreta Raudytė,
tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija