2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Poezijos skaitymai vienuolyne

TYTUVĖNAI. Minint buvusio šios parapijos klebono kun. Ričardo Mikutavičiaus 80 metų gimtadienį, jis buvo prisimintas maldoje, aukotos šv. Mišios, kalbėtas rožinis. Tytuvėnuose kun. R. Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas – parapijos žmonių sutelkimas arčiau Bažnyčios, kvietimas atsigręžti į Dievą. Keturių dešimtmečių senumo nuotraukos liudija – minios žmonių procesijose, spindinčios vaikų akys Pirmosios Komunijos šventėje, ministrantų gausa šv. Mišių metu, bažnyčios choras – didelis keturių balsų parapijiečių kolektyvas – ir įspūdingas savo dydžiu ir puošnumu Velykų ryto bažnyčios interjeras. Tytuvėnuose kunigo atrasta neišsenkanti kūrybos versmė, parašytas pirmasis eilėraštis.

2012 metais, praėjus mėnesiui po gaisro, nusiaubusio bažnyčios ir vienuolyno ansamblį, kilo mintis vasario 26 dieną, kun. R. Mikutavičiaus gimimo dieną, sukviesti miestelėnus pasiklausyti poezijos, kad kažkada visų mylimo kunigo parašyti žodžiai užgautų sielos stygas, sutelktų, paguostų sunkią valandą. Renginys, įvykęs tuomet po drėgme ir suodžiais išmargintais vienuolyno skliautais, buvo tarsi preliudija į jau kelintus metus vasarį vykstančius religinės poezijos skaitymus.

Šiais metais skaitymai vyko vasario 28 dieną. Juose dalyvavo Šiaulių universiteto docentė, humanitarinių mokslų daktarė, literatūros kritikė Dalia Jakaitė. Ji skaitė pranešimą „Pokalbis su šventaisiais kun. Ričardo Mikutavičiaus poezijoje“. Tekstai, naudoti skaitymuose, išsaugoti ir perduoti Tytuvėnų piligrimų centrui kunigo poezijos recenzentės Teresės Sąžinienės. Tai – eilėraščių ciklas Šv. Kazimierui Gediminaičiui ir kiti eilėraščiai, parašyti dar Tytuvėnuose. Poeziją skaitė Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis, Užvenčio klebonas kun. Donatas Klimašauskas. Renginyje dalyvavo tytuvėniškis Romanas Bilius, kuris, dirbant kunigui Ričardui Tytuvėnuose, buvo šv. Mišių patarnautojas. Kalbėjo ir svečias iš Kretingos, pranciškonas brolis Bernardas Belickas, asmeniškai pažinojęs kun. R. Mikutavičių, rašantis eiles ir išleidęs poezijos knygą „Taip priėjo gyvenimas“.

Skaitymus muzikos garsais papuošė Tytuvėnų gimnazijos mokytoja Dovilė Zikienė. Vakarą vedė Nijolė Saimininkienė. Kunigo sūnėnai Arūnas ir Ričardas Kolaičiai dėkojo už dėdės atminimą, kuris tytuvėniškių saugomas iki šiol.

Tytuvėnų piligrimų centro informacija
Kelmės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija