2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Lietuvos dangiškojo globėjo iškilmė

Šv. Mišių koncelebracija

Vėžaičiai. Lietuvos Dangiškojo Globėjo – šv. Kazimiero – iškilmė švenčiama kovo 4 dieną. Telšių vyskupijoje tradiciškai tą dieną maldininkai ir dvasininkai rinkosi į Telšių vyskupijos diecezinę šventovę – Šv. Kazimiero bažnyčią Vėžaičiuose. Tą dieną pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai, nemažai kunigų, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai ir Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje auklėtiniai, giedojo Vėžaičių parapijos choras. Šv. Mišių pradžioje visus susirinkusiuosius pasveikino Telšių vyskupijos ganytojas ir pakvietė savo sekretorių kun. Haroldą Šneideraitį pristatyti šv. Kazimierą. Jis visiems išsamiai pristatė šventąjį, perskaitydamas jo nuodugnią biografiją. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Vėžaičių bažnyčios pastatymo aplinkybes, nes tai – seniausia Vakarų Lietuvoje šv. Kazimiero titulo bažnyčia, pastatyta XVIII a. Vyskupas išryškino šv. Kazimiero asmenybės taurumą, jo šventą gyvenimą, meilę Dievui ir žmonėms, ypač vargšams. Jis buvo pamaldus, skaistaus gyvenimo vyras, ištikimas Dievui, Bažnyčiai, savo pareigoms. Vyskupas analizavo Šventojo pavyzdžio svarbą Lietuvai ir kvietė tikinčiuosius melsti jo užtarimo, ypač šiais, Lietuvai neramiais ir pilnais išbandymų laikais. Jo pavyzdys – meilė Eucharistiniam Kristui ir Dievo Motinai Marijai tikrai įkvepiantis ir sektinas pavyzdys šių dienų visuomenės žmonėms.


Poezijos skaitymai vienuolyne

TYTUVĖNAI. Minint buvusio šios parapijos klebono kun. Ričardo Mikutavičiaus 80 metų gimtadienį, jis buvo prisimintas maldoje, aukotos šv. Mišios, kalbėtas rožinis. Tytuvėnuose kun. R. Mikutavičius praleido 13 gražiausių gyvenimo metų. Čia jo nuveikta begalė darbų, bet svarbiausias atliktas darbas – parapijos žmonių sutelkimas arčiau Bažnyčios, kvietimas atsigręžti į Dievą. Keturių dešimtmečių senumo nuotraukos liudija – minios žmonių procesijose, spindinčios vaikų akys Pirmosios Komunijos šventėje, ministrantų gausa šv. Mišių metu, bažnyčios choras – didelis keturių balsų parapijiečių kolektyvas – ir įspūdingas savo dydžiu ir puošnumu Velykų ryto bažnyčios interjeras. Tytuvėnuose kunigo atrasta neišsenkanti kūrybos versmė, parašytas pirmasis eilėraštis.


Kultūros premija įteikta audėjai

Niūronys. Arklio muziejaus teritorijoje veikiančiame Amatų centre buvo įteikta kasmetinė Anykščių rajono savivaldybės įsteigta Teresės Mikeliūnaitės kultūros premija. Tokia prestižinė premija šiemet įteikta Amatų centre edukacines programas organizuojančiai audėjai Daliai Bernotaitei-Janušienei. Jos kandidatūrą pasiūlė anykštėnai muziejininkai. Rekomendavus Kultūros tarybai, patvirtinus Anykščių rajono savivaldybės tarybai, premija įteikta laureatės darbo vietoje prieš didžiąsias šventes.

Muziejininkės, kraštotyrininkės, literatės, pedagogės, kultūros organizatorės, Lietuvos nusipelniusios kultūros ir švietimo darbuotojos Teresės Mikeliūnaitės (1928–1984) vardu pavadintos premijos teikiamos nuo 2001 metų įvairiose kultūros veiklos srityse ypač pasižymėjusiems anykštėnams ar Anykščių kultūros projektams.


Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimu vienmetė tradicija

Kun. Gediminas Numgaudis OFM
pristato savo fotoparodą

TELŠIAI. 25 metus, tiek, kiek gyvuoja atkurta Nepriklausoma Lietuva, kovo 11-osios išvakarėse Telšių Žemaitės dramos teatre tikintieji kartu su dvasininkais už Lietuvos laisvę gieda Žemaičių Kalvarijos kalnus. Pirmąsyk šia intencija susirinkta 1990-ųjų kovo 10-osios vakarą ir Žemaičių Kalvarijos kalnai tapo svarbiu tikėjimo ženklu Lietuvos laisvės priešaušryje. Šiais metais, pasitinkant sidabrinį Lietuvos laisvės jubiliejų, Žemaičių Kalvarijos kalnai Telšių tikinčiųjų bendruomenės su didžiausia padėka už tautos laisvę giedoti kovo 9-osios vakarą.

Tęsiant Padėkos už Lietuvos laisvę maldą, kovo 11-ąją tautiškai pasidabinusioje Šv. Antano Paduviečio Katedroje aukotos Sumos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras Jonas Boruta SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM ir keli Telšių vyskupijos kunigai. Po šv. Mišių Katedroje ne tik iškilmingai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, bet ir įvyko sakralinės muzikos koncertas, kurio programoje – ansamblio „All antico“ ir Lietuvos operos dainininko, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro solisto Mindaugo Rojaus atliekami kūriniai.


Pašventino naujus parapijos namus

SIMNAS. Lietuvai minint 25-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila ne tik lankėsi seniausioje Vilkaviškio vyskupijos Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, menančioje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus ir krikščionybės pradžią, bet ir prieš šv. Mišias pašventino naujus parapijos namus, būiančius žmonėms maldos, susitikimo, šventimo ar šarvojimo vieta. Šią progą paminėti atvyko ne tik Vilkaviškio vyskupas, bet ir Alytaus dekanato dekanas g. kan. Arūnas Užupis, Lazdijų dekanato dekanas kan. Vytautas Prajara, Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Darius Vasiliauskas ir Katedros kapitulos pirmininkas, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos klebonas kan. Valius Zubavičius. Renginyje ir šv. Mišių aukoje dalyvavo Seimo narys Raimundas Markauskas, Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir kiti Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariai.


Pasveikino kleboną

PAGRAMANTIS. Vasario 3 dieną garbingą 85 metų sukaktį šventė Pagramančio parapijos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Vladislovas Juškys. Gimtadienio proga pasveikinti kleboną atvyko Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkas Algirdas Turčinavičius, Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Danutė Šerpytytė, tikybos mokytoja Viktorija Juknaitė bei vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė.

Prieš 85 metus Šv. Blažiejaus dieną Dargalių kaime (Šilalės r.) gimęs V. Juškys šeimoje buvo penktas vaikas keturių seserų ir dviejų brolių šeimoje. Nuo Pirmosios Komunijos jautė paskatinimą ir puoselėjo svajonę tapti kunigu. Baigus Kauno kunigų seminariją, pirmoji kun. V. Juškio darbo vieta buvo Kuliuose (Plungės r.), vėliau – penkeri metai Varniuose (Telšių r.) ir dvidešimt treji – Gadūnave (Telšių r). Po to keturiolika su puse metų darbavosi Alsėdžiuose (Plungės r.). Sušlubavus sveikatai po širdies operacijos 2001 m. liepos 15 d. kun. V. Juškys atvyko į Pagramantį ir iki šiol darbuojasi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Su gėlėmis, dovanomis atvykę svečiai dėkojo gerbiamam klebonui už nuoširdų rūpinimąsi pagramantiškių sielos reikalais, dvasingumą, atsidavimą, palinkėjo sveikatos ir stiprybės tarnaujant Dievui ir žmonėms. Garbaus gimtadienio proga klebonui linkėta sveikatos, stiprybės, prasmingų, ilgų gyvenimo metų.


Išmokti gyventi laisve

Pradinių klasių mokinių choras
atlieka dainą, pritariant skudučiams

Panevėžys. Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai su mokytojais kruopščiai ruošėsi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio jubiliejui: pynė trispalves juosteles, ruošėsi konkursams, repetavo menines programas.

Kovo 9 dieną 2–4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Lietuva – mūsų Tėvynė“. 2 c klasės mokinukai pradžiugino gražiu tautiniu šokiu (vadovės – Gražina Bataitienė ir Zita Rimkuvienė). Su valstybine švente vaikučius sveikino mokytoja, renginio vedėja Sonata Marcinkevičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė. Mokytojos išradingai pateikė viktorinos užduotis mažiesiems: apibūdinus miestą, reikėjo atspėti jo pavadinimą ir taip pelnyti vardą komandai. Moksleiviai sprendė kryžiažodžius apie Lietuvos miestus, upes, žymius žmones, dalyvavo patarlių konkurse, kūrė eilėraščius savo Tėvynei ir juos skaitė. Nesnaudė ir gausus sirgalių būrys: sprendė kryžiažodžius, palaikė savo komandas. O gražiausia buvo, kai mažieji, susikabinę už rankų visi kartu dainavo ,,Žemėj Lietuvos“. Trispalvės vėliavėlės vaikučių rankose plazdėjo, primindamos, kokia mums visiems brangi laisvė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija