2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Išmokti gyventi laisve

Pradinių klasių mokinių choras
atlieka dainą, pritariant skudučiams

Vaikučiai šventiniame minėjime
prie trispalvės vėliavos

Panevėžys. Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai su mokytojais kruopščiai ruošėsi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio jubiliejui: pynė trispalves juosteles, ruošėsi konkursams, repetavo menines programas.

Kovo 9 dieną 2–4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Lietuva – mūsų Tėvynė“. 2 c klasės mokinukai pradžiugino gražiu tautiniu šokiu (vadovės – Gražina Bataitienė ir Zita Rimkuvienė). Su valstybine švente vaikučius sveikino mokytoja, renginio vedėja Sonata Marcinkevičienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė. Mokytojos išradingai pateikė viktorinos užduotis mažiesiems: apibūdinus miestą, reikėjo atspėti jo pavadinimą ir taip pelnyti vardą komandai. Moksleiviai sprendė kryžiažodžius apie Lietuvos miestus, upes, žymius žmones, dalyvavo patarlių konkurse, kūrė eilėraščius savo Tėvynei ir juos skaitė. Nesnaudė ir gausus sirgalių būrys: sprendė kryžiažodžius, palaikė savo komandas. O gražiausia buvo, kai mažieji, susikabinę už rankų visi kartu dainavo ,,Žemėj Lietuvos“. Trispalvės vėliavėlės vaikučių rankose plazdėjo, primindamos, kokia mums visiems brangi laisvė.

Kovo 10 dieną pradinukai jau rinkosi į šventę. Iškilmingai giedojo himną, šoko tautinius šokius. Direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė kalbėjo: „Mes visi esame atsakingi, kad tėvynė būtų laisva“. Ji įteikė padėkos raštus visiems moksleiviams, pasižymėjusiems, laimėjusiems įvairiuose gimnazijos, miesto ir respublikiniuose konkursuose, olimpiadose. Vaikučiai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, dainavo pirmokų berniukų choras, popchoras, 4 a ir 4 b klasių moksleiviai (juos parengė mokytojos Dalia Šmidtienė, Vilma Palepšienė. Gitana Garlienė, Edita Dilienė ir Sonata Marcinkevičienė).

Vyresniųjų klasių mokiniams šventinę nuotaiką kūrė gimnazijos chorai, dainorėlių kvartetas (vadovės – Jecinta Garbaliauskienė ir Zita Pilkauskienė). Skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę, netgi senosios sutartinės. Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas kalbėjo apie lietuvių kovą už Tėvynės laisvę, Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, džiaugėsi, kad gimnazijoje matome, kaip auga nauja karta. 6 a klasės moksleiviai, raiškiojo skaitymo konkurso regioninio etapo prizininkai, parodė poetinę kompoziciją „Kur kelio pabaiga?“ (juos parengė mokytojos Alina Bardauskienė ir Zita Kontrimienė). Direktorė Gražina Gailiūnienė ir pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė apdovanojo be klaidų parašiusius lietuvių kalbos diktantą ,,Žmogus. Tėvynė. Žodis“ gimnazistus Rūtą Galvanauskaitę iš 2 d ir Julių Malčiauską iš 2 b klasių. Antrųjų gimnazijos klasių moksleiviai skaitė eilėraščius apie Lietuvą. O renginio vedėja ištarė: ,,Reikia ne kalbėti apie laisvę, o išmokti gyventi ja“.

Regina Stumbrienė,
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja

Stasio Skrebio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija