2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Pasveikino kleboną

PAGRAMANTIS. Vasario 3 dieną garbingą 85 metų sukaktį šventė Pagramančio parapijos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Vladislovas Juškys. Gimtadienio proga pasveikinti kleboną atvyko Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ pirmininkas Algirdas Turčinavičius, Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Danutė Šerpytytė, tikybos mokytoja Viktorija Juknaitė bei vyr. bibliotekininkė Virgina Bartušienė.

Prieš 85 metus Šv. Blažiejaus dieną Dargalių kaime (Šilalės r.) gimęs V. Juškys šeimoje buvo penktas vaikas keturių seserų ir dviejų brolių šeimoje. Nuo Pirmosios Komunijos jautė paskatinimą ir puoselėjo svajonę tapti kunigu. Baigus Kauno kunigų seminariją, pirmoji kun. V. Juškio darbo vieta buvo Kuliuose (Plungės r.), vėliau – penkeri metai Varniuose (Telšių r.) ir dvidešimt treji – Gadūnave (Telšių r). Po to keturiolika su puse metų darbavosi Alsėdžiuose (Plungės r.). Sušlubavus sveikatai po širdies operacijos 2001 m. liepos 15 d. kun. V. Juškys atvyko į Pagramantį ir iki šiol darbuojasi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje. Su gėlėmis, dovanomis atvykę svečiai dėkojo gerbiamam klebonui už nuoširdų rūpinimąsi pagramantiškių sielos reikalais, dvasingumą, atsidavimą, palinkėjo sveikatos ir stiprybės tarnaujant Dievui ir žmonėms. Garbaus gimtadienio proga klebonui linkėta sveikatos, stiprybės, prasmingų, ilgų gyvenimo metų.

Kaip teigia šio krašto žmonės, klebonas kunigas Vladislovas be galo šiltas ir mielas žmogus, kiekvienąkart randantis šiltą žodį. Tai liudija ir prieš penkerius metus garbaus amžiaus klebono išleista poezijos knyga ,,Dieve, Tau save aukoju“. Knygoje šilti eilėraščiai vaikams, artimiesiems, gimtajam kraštui, tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas Dievo namams, kuriems kun. V. Juškys save aukoja visa esybe ir eilėmis.

Inesa Vaigauskienė

Tauragės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija