2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Miesto bažnyčių ir kitų visuomeninės paskirties objektų tvarkymui skirta 233 tūkst. eurų

Kadenciją baigiančios Kauno miesto tarybos sprendimu viename iš paskutiniųjų posėdžių Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai programos lėšos šiemet skirtos daliniam 11 projektų finansavimui. Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo bendrajai kultūrai puoselėti programai iš viso buvo pateikta 15 paraiškų.

„Vertinant projektus pirmiausia buvo atsižvelgiama į realią naudą visiems miestiečiams, prašomos sumos dydį bei darbus, kuriuos ketinama nuveikti už gautas lėšas. Komisija nusprendė dalinai finansuoti 11 projektų“, – teigė Kauno miesto tarybos narys, Visuomeninės paskirties objektų pritaikymo gyventojų bendrajai kultūrai puoselėti atrankos komisijos pirmininkas Algimantas Kurlavičius.

Kauno miesto tarybos sprendimu Aukštosios Panemunės Šv. Mergelės Marijos Vardo parapijai skirta 6 tūkst. eurų, Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos rekonstrukcijai – 23 tūkst. eurų, Kauno Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos geoterminio šildymo sistemos įrengimui – 40 tūkst. eurų. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedros parapijos vargonų restauracijai iš šios programos skirta 28 tūkst. eurų, Stačiatikių apreiškimo parapijos pastatų teritorijos remonto darbams – 6 tūkst. eurų, o Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jezuitų) rektoratui bažnyčios fasado remontui – 40 tūkst. eurų. Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos bendruomenės namų statybai tarybos sprendimu skirta 50 tūkst. eurų, Petrašiūnų bendruomenės labdaros centro remontui skirta 6 tūkst. eurų, Všį „Actio Catholica Patria“ jaunimo centrui – 9 tūkst. eurų, Lietuvos istorinių transporto priemonių išsaugojimo muziejaus apsaugos užtikrinimui – 5 tūkst. eurų, o A. Mapu gatvėje ir Radvilėnų plente esančių viešosios įstaigos „Artkomas“ pastatų rekonstrukcijai – 23 tūkst. eurų.

„Turime jau ne vieną dešimtį sėkmingų pavyzdžių, kuomet su šios programos pagalba buvo atnaujinti, restauruoti ar suremontuoti didžiulę reikšmę kauniečiams turintys objektai. Džiaugiuosi, kad Kauno miesto taryba vieningai patvirtino šių metų programą“, – teigė viename iš paskutiniųjų posėdžių Kauno meras Andrius Kupčinskas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija