2015 m. kovo 20 d.    
Nr. 11
(2131)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Sveikinimai ir padėka meno mecenatei

Marijampolės savivaldybės meras Vidmantas Brazys su 90-uoju gimtadieniu pasveikino meno mecenatę Beatričę Kleizaitę-Vasaris. Šios iškilios JAV lietuvių ir Lietuvos kultūrininkės, išeivijos dailės paveldo puoselėtojos ir tyrinėtojos, meno mecenatės dėka 2014 metais Marijampolėje Meilės Lukšienės švietimo centre atidaryta Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija.

Meras V. Brazys jubiliejaus proga B. Kleizatei-Vasaris už ypatingus nuopelnus Marijampolei ir Sūduvai įteikė Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordiną, kuris buvo paskirtas 2014 metų gruodį Savivaldybės Apdovanojimų komisijos sprendimu.

„Esate nuostabus žmogus ir iškili meno mecenatė, kuri tikrai verta kultūros ir meno žmonių bei visų marijampoliečių pagarbos. Jūsų gyvenimo erdvė plati ir žvilgsniu neaprėpiama, o veiklos metai pažymėti gražiais nuveiktais darbais. Jūs turtinga vidumi ir noru dalintis savo gyvenimo turtais su aplinkiniais. Ačiū Jums už tai, kad praturtinote savo neįkainojama meno dovana mūsų miestą ir mūsų sielas“, – sveikindamas jubiliatę ir linkėdamas daug sveikatos bei prasmingų metų sakė meras V. Brazys.

B. Kleizaitė-Vasaris – teatralės, režisierės, pedagogės, bibliotekininkės, aktyvios visuomenininkės ir kultūros veikėjos, švenčiančios solidų savo jubiliejų, gyvenimas kupinas išmintingos ir prasmingos veiklos. 2013 metais B. Kleizaitė-Vasaris norėdama atsidėkoti savo kraštui – Sūduvai, iš kurios pati yra kilusi, – Marijampolei padovanojo dešimtmečius kauptą meno kūrinių kolekciją – daugiau kaip 400 tapybos, grafikos ir skulptūros darbų, kuriuos sukūrė per 30 autorių. Joje – žymiausių Lietuvos išeivijos menininkų – Vytauto Kašubos, Viktoro Vizgirdos, Adomo Galdiko, Vytauto Igno, Kazimiero Žoromskio, Viktoro Petravičiaus, Prano Gailiaus, Romo Viesulo, Albino Elskaus, Prano Lapės, Sofijos Veiverytės, Vidos Krištolaitytės ir kitų dailininkų – tapybos, skulptūros, grafikos darbai, piešiniai, akvarelės, kūrinių eskizai. Drauge su meno kolekcija padovanota ir 204 meno leidinių apie pasaulio ir Lietuvos dailę biblioteka, sukaupta gyvenat Europoje, Lotynų Amerikoje, JAV ir Kanadoje, o nuo 1989 metų papildyta jau gyvenant Lietuvoje. Kol Marijampolėje buvo įsteigta nuostabi galerija, savivaldybės merui V. Braziui su meno mecenate B. Kleizaite-Vasaris pasirašius menų galerijos steigimo sutartį, net keturis mėnesius Meilės Lukšienės švietimo centre truko patalpų galerijai įrengimo ir pritaikymo darbai.

„Labai džiaugiuosi ir esu laiminga, kad Marijampolė turi galeriją, kurioje žmonės gali susipažinti su profesionaliuoju menu. Man šis apdovanojimas yra mano veiklos pripažinimas. Neabejojau, kad meno kolekcija kada nors suras vietą Marijampolėje. Visada troškau, kad mano sukaupta iškilių menininkų darbų kolekcija būtų prieinama žmonėms, kad nuolatinei ekspozicijai atsirastų tinkama vieta, galerija būtų lankoma“, – sakė B. Kleizaitė-Vasaris.

B. Kleizaitė-Vasaris į Lietuvą grįžo 1989 metais su gražia nuostata – skleisti meno akcijas ir meno kūrinių propagavimą. Ji vadovavo Vilniuje Gedimino paminklo sukūrimui, įsteigė didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondą ir daug prisidėjo statant paminklą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui Katedros aikštėje Vilniuje.

2010 metais B. Kleizaitės-Vasaris dėka Anykščiuose atidarytas Angelų muziejus, kuriame eksponuojama per 200 angelų – skulptūros, tapybos, keramikos pavyzdžių.

B. Kleizaitės-Vasaris yra parašiusi ir išleidusi vertingą knygą apie mūsų dailininkų kūrinius JAV šventovėse „Lietuvių menininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse“, įtaigią ir nepamirštamą studiją-albumą apie vitražų kūrėją JAV šventovėse Albiną Elskų „Albinas Elskus: grožio ir vizijos dailininkas“ bei unikalią knygą – albumą „Angelai“.

2002 metais B. Kleizaitė-Vasaris buvo pirmoji moteris, kurią Vilniaus miesto savivaldybė už nuopelnus Lietuvai ir Vilniui apdovanojo Barboros Radvilaitės medaliu, o už didžiulius nuopelnus Lietuvai – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija