2015 m. spalio 23 d.    
Nr. 39
(2159)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Lietuvos Prezidentė – žodis ir veiksmas

(Ištrauka iš rengiamos knygos „Dalia Grybauskaitė – Tautos Prezidentė“)

Prof. Ona Voverienė

Prof. Ona Voverienė su prezidente
Dalia Grybauskaite
Roberto Dačkaus (lrp.lt) nuotrauka

Neplanavau rašyti knygos apie Prezidentę Dalią Grybauskaitę. Pernelyg aukštas kalnas, kad eilinis pilietis išdrįstų į jį kopti... Tačiau spaudoje iki šiol neslūgstanti insinuacijų ir šmeižtų lavina, kai kritikuojama ne idėja, ne programa, pagaliau ne veiksmas, o pati asmenybė, perpildė pilietinės kantrybės taurę ir ryžausi ginti tiesą, trypiamą nešvariame svetimųjų kare prieš Lietuvą... pačioje Lietuvoje.

Straipsnis po straipsnio viešojoje spaudoje – jų susikaupė storoka byla. Tačiau jie – kaip dirbtinės gėlės, kurios lietuje sušlampa ir greitai nuvysta, o iš žmonių atminties, nustelbti kitų įvykių, greitai išblunka. O knyga kovoje prieš blogį tampa ginklu apie atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, valstybės vadovę, siekiančią Lietuvoje teisingumo ir tautos dvasinio atgimimo, sulaukusią ne tik paprastų Lietuvos žmonių meilės, pasitikėjimo, bet ir tarptautinio pripažinimo, sprendžiant sudėtingus geopolitinius uždavinius Europos bei pasaulio kontekste.


Malonės laikas grįžti prie Dievo ir laimėti dangų

Mintys į apsireiškimus Medžiugorjėje pažvelgus

Vytautas Antanas Dambrava

(Tęsinys. Pradžia nr. 37, 38)

Antradienį, birželio 30-ąją, kalvoje nebuvo regėjimo. Dvi socialinės priežiūros pareigūnės apgaulingai prisiviliojo regėtojus pavažinėti automobiliu. Jų tikslas buvo daryti visa, kad regėjimų valandą jie nebūtų kalvoje, o susirinkę žmonės jaustųsi apvilti, jei ne apgauti. Ivano nebuvo, jis dirbo laukuose.

Apie šeštą valandą vakaro automobilis prisiartino prie Cerno vietovės. Tolumoje buvo matyti Kryžiaus kalnas. Keturios mergaitės ir Jakovas paprašė sustabdyti automobilį. Moterys abejojo, bet sustabdė automobilį, ir regėtojai išlipo. Buvo regėjimų valanda, ir Marija pasirodė pakelėje. Regėtojai atsiklaupę meldėsi ir kalbėjosi su Dievo Motina.

Mirjana paklausė:

– Ar nepyksti, kad mes nesame kalvoje?

– Nesvarbu, – atsakė Marija. – Eikite Dievo ramybėje.

Socialinės priežiūros pareigūnės buvo atleistos už blogą tarnybą. Režimo agentai aplankė Vickos motiną ir reikalavo, kad neleistų jos į bažnyčią.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija